Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

CREATOUR Portugal: Kreativni turizam kao katalizator veze kulture i turizma

Predstavljanje projekta Creatour, u organizaciji Deska Kreativne Evrope Srbija – potprogram kultura i UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment.

4 Jun

Datum

Utorak, 4. jun

Predavač

Nancy Duxbury

Vreme

18:00h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

Povezujući kulturu, nasleđe, turizam i lokalni razvoj, CREATOUR je trogodišnji istraživački projekat koji ispituje razvoj kreativnog turizma u malim gradovima i ruralnim područjima širom Portugala,
koristeći se “bottom-up” pristupom, idejama i eksperimentima, kao i znanjem prikupljenim kroz umrežavanje.

Projekat sadrži pet istraživačkih centara i četrdeset pilot projekata koja su samostalno osmišljeni, implementirani i vođeni kroz četiri regiona. Uzimajući u obzir ograničeno znanje o modelima kreativnog turizma u malim zajednicama i ruralnim krajevima, ovi pilot projekti su i istraživačke stanice koje ispituju mogućnosti razvoja, pristupa i izazova kreativnog turizma. Predavanje predstavlja pregled implementiranih projekata i tom prilikom naučenih lekcija.

Predavanje je na engleskom jeziku.

Predavač

Nancy Duxbury

Nancy Duxbury

Istraživač i koordinator istraživačke grupe “Gradovi, kulture i arhitekture''

Istraživač i ko-koordinator istraživačke grupe “Gradovi, kulture i arhitekture” (“Cities, Cultures and Architecture”) u Centru za društvene studije Univerziteta Koimbra, Portugal, i glavni istraživač na projektu o kulturnom turizmu CREATOUR: Razvoj destinacija malih gradova i ruralnih područja kroz kreativni turizam (2016-2019). Njena istraživanja se bave kulturom i održivošću, kulturnim planiranjem i mapiranjem, uključivanjem lokalne zajednice u kulturni razvoj, kulturnom infrastrukturom,  kulturnom politikom i izdavaštvom. Nensi je predavač na Univerzitetu Vaterlo i Univerzitetu Simon Frazer u Vankuveru, Kanada. Doktorirala je u oblasti komunikacija i masterirala u oblasti izdavaštva.