Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

DESIGN THINKING / motor strateških inovacija

15 May

Datum

Utorak, 15. maj

Predavač

Shawn Ardaiz

Vreme

10-12h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O prezentaciji

Predstavnici internacionalnih i nacionalnih kompanija su imali priliku da steknu uvide u metode koji pomažu timovima da kreiraju konkuretne proizvode i usluge koji odogovaraju na realne potrebe tržišta.

Kroz praktične primere i iskustva, specijalni gost, Shawn Ardaiz je predstavio kako izgleda rad sa kompanijama kao što su NASAIntelCisco Systems ili Carhartt, čije je menadžere i timove upravo on osnaživao da preuzmu aktivnu ulogu u procesima strateških inovacija.

Predavač

Shawn Ardaiz

Shawn Ardaiz

Osnivač Kokoro / Regenerativni preduzetnik

Stručnjak za inovacije, generator regenerativnih poslovnih modela i preduzetnik. Poslednjih 15 godina gradi poslovne modele za novu budućnost. Podržao je mnoge preduzetnike i bio savetnik za Fortune 500 gde je pomagao kompanijama da izgrade značajne brendove koji su okrenuti ka održivoj budućnosti. U organizaciji Kokoro fokusiran je na stvaranje uslova koji kreiraju regenerativne organizacije. U ovoj organizaciji vide visokokvalitetne emocionalne interakcije kao vodeći pokazatelj organizacionog uspeha. Regenerativni odnosi na poslu su kamen temeljac za izgradnju regenerativnih organizacija.