Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Digitalna fabrikacija: od virtuelnog ka realnom

U sklopu predavanja Digitalna fabrikacija: od virtuelnog ka relanom, Danko Radulović će predstaviti svoje skorije projekte i probati da definiše fenomene vezane za novu industrijsku revoluciju koja podrazumeva 3D štampu i ostale oblike digitalno navođene fabrikacije, kao i proces rešavanja određene problematike u dizajnu i umetnosti uz pomoć novih tehnologija.

12 Jun

Datum

Četvrtak, 12. jun

Predavač

Danko Radulović 

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

Dankov završni projekat tokom master studija u Parizu – Ergonomically optimized workspace – na specifičan način koristi ova iskustva u promišljanju otvorenog kreiranja idealnog radnog prostora prema ličnim potrebama svakog pojedinca. Danko će predstaviti svoje iskustvo vezano za razvoj ovog projekata i način integracije novih tehnologija u konvencionalne metode fabrikacije.

U centru pažnje će biti simbioza digitalnih medija, veštačkih i prirodnih materijala, kao i nova industrijska revolucija i oblici digitalno navođene fabrikacije i njihovo objedinjavnje sa krajnjim ciljem stvaranja digitalnog servisa za masovnu proizvodnju potpuno personalizovanih proizvoda.

Posebno je zanimljiva uloga dizajnera kao generatora kreativnih ideja u kontekstu digitalne fabrikacije i kreiranje proizvoda na relaciji između virtuelnog i fizičkog sveta.

Predavač

Danko Radulović 

Dizajner

Dizajner enterijera i nameštaja. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Francuske vlade završio je master studije na Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle u Parizu, gde se specijalizovao za digitalne medije, 3D printing i ostale načine digitalne fabrikacije. Sarađuje sa studiom Voxellab iz Beograda, koji se bavi upotrebom, primenom i razvojem novih tehnologija sa glavnim fokusom na vrhunska dostignuća iz oblasti 3D tehnologije, uključujući aditivnu 3D štampu, 3D skeniranje, 3D modeliranje i softverski razvoj. Danko Radulović je takođe član Creative Hub-a Nove Iskre.