Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
7 Novembar 2023

ECIS23_Bilbao

Nova Iskra je učestvovala u Evropskom samitu kreativnih industrija (ECIS) u Bilbau u oktobru.
Samit se odražao pod sloganom Dekolonizacija inovacija – Dekolonizacija uma . Bavio se potrebom za kritičkim preispitivanjem i preoblikovanjem naše perspektive, sistema znanja i pristupu inovacijama u cilju promovisanja inkluzivnosti, raznolikosti i pravične prakse.
Dekolonizacijom načina razmišljanja i procesa inovacija možemo stvoriti inkluzivniju i transformativniju budućnost za sve.
Takođe, samit je bio mesto gde su se postavljala pitanja o tome kako koristimo inovacije, posebno u kontekstu transforamcije naše planete ka ekološkim, digitalnim i društvenim promenama. Isticala se važnost prepoznavanja vrednosti tradicionalnih i lokalnih sistema znanja, nasleđa i zanata u borbi za zelenu tranziciju.