Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ekspertski susreti: Sigurnost hrane

Ekspertske posete proizvodnim pogonima organizacija u okviru projekta Dizajn hab za premium hranu.

7 Sep

Datum

Petak, 7. septembar

Vreme

/

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Vodanj

Ulaz

Zatvoreni događaj

O mentorstvu

Susreti sa ekspertom iz domena sigurnosti hrane organizovan je sa idejom da učesnicima haba pruži priliku da se dodatno informišu i savetuju u vezi najnovijih metoda prilikom opremanja pogona za proizvodnju, održavanja opreme ali i tretiranja sirovani pri gajenju ili proizvodnji.

 

Organizovane su posete proizvodnim pogonima organizacije Fatalni začin u selu Vukućevica i Zlatno Brdo kod Smedereva, kao i sastanci sa predstavnicom organizacije Nut Enouhg u prostorijama Nove Iskre. Ovim prilikama organizacije su mogle da se informišu o detaljima koji su važni u vezi sa: poreklom sirovina, vođenja evidencije, proizvodnje sirovine sa svim agrotehničkim operacijama, upotrebom pesticida/mineralnih đubriva, analizom sirovina i gotovog proizvoda, sledjivosti celokupne dokumentacije od ulaza do izlaza, čuvanja sirovine i slično.

 

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo Premium Food Design Hub kao koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. Cilj ove inicijative je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima

Predavač

Miodrag Miodragovic

Miodrag Miodragović

Bezbednost hrane