Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK

MOBILNOST | ZAJEDNICA | MAPA | RAZMENA | JAČANJE KAPACITETA

Godina

2015-2018

Partneri

British Council

Factoria Cultural 

EBN innovation network 

Creative Edinburgh

bios

Betahaus

Roco

Projekat podržali

Creative Europe program of the European Union

Ministarstvo kulture i informisanja

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Ovaj projekat je nastao sa idejom da se pomogne kreativnim habovima iz Evrope da se povežu i sarađuju.

Zašto?

Poslednjih deset godina postalo je evidentno da se dešavaju neke nove inicijative u domenu kreativnih industrija. Potaknuti različitim ekonomskim i društvenim okolnostima u svojim okuženjima, kreativci iz različitih domena počeli se da se udružuju i kreiraju prostore u kojima sarađuju, stvaraju i promišljaju. Ovi prostori i inicijative predstavljali su začetke onoga što danas nazivamo kreativnim habovima. Dok se mapa habova u Evropi širila, postalo je jasno da je važno zastati, analizirati, definisati njihove specifičnosti, ali i razumeti potrebe ovih novih hibridnih organizacija i prostora. Osetila se potreba za kreiranjem modela i strategija koje će pomoći njihovom daljem razvoju. Ovaj projekat je zamišljen sa ciljem da se odgovori na ove probleme i izazove.

 

 

Kako?

Projekat je ralizovan kroz nekoliko programskih aktivnosti:

 

1. Organizacija tri međunarodna foruma u Beogradu (Septembar 2016.), Atini (Januar 2017.) i u Šefildu (Novembar 2017.). Svaki od foruma se kroz raznolike formate, razgovore, prezentacije, predavanja i publikacije bavio nekom od važnih tema u okviru sektora kreativnih habova:

 

• Kolaborativne organizacije i prostori
• Razvoj i inovacija
• Izazovi kolaborativne ekonomije

 

2. Dvogodišnji projekat ECHN je uspešno završen u aprilu 2018. godine, dok je poslednja aktivnost bio ECHN Campus u Briselu krajem januara 2018. Nakon završetka projekta, grupa habova aktivno radi na uspostavljanju ove mreže kao zvanično pravno lice, koje će nastaviti misiju projekta i osnaživati aktere eko-sistema kreativnih habova u narednim godinama. Nova Iskra je aktivni učesnik svih pomenutih procesa.

 

3. Osmišljavanje specijalnog programa razmene – P2P shema, koji je zamišljen kao program koji bi podržao mobilnost menadžera u okviru habova sa ciljem direktnog povezivanja sa kolegama u drugim zemljama kako bi se razmena iskustava i znanja podigla na viši nivo, i obezbedile bolje prilike za razvoj partnerskih programa i projekata.

 

 

Šta je sledeći korak?

Projekat ECHN je i dalje u procesu realizacije.