Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Exhibiting Scenography: The British Experience

Nova Iskra ima zadovoljstvo da u saradnji sa Centrom za scenski dizajn SCENpredstavi predavanje Kate Burnett, nagrađivane pozorišne dizajnerke i predavača, počasnog sekretara Udruženja britanskih pozorišnih dizajnera i profesora Nottingham Trent University.

3 Dec

Datum

Četvrtak, 3. decembar

Predavač

Kate Burnett 

Vreme

17:30h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

U svom predavanju Exhibiting Scenography: The British Experience, Kate će podeliti svoje refleksije o mogućnosti revitalizacije unutar izložbi performansa u Velikoj Britaniji, za koje Udruženje britanskih pozorišnih dizajnera (SBTD) veruje da su esencijalni za naše kulturno iskustvo, kao i za razumevanje i prepoznavanje potrebe da se ode dalje od samo-refleksivne, “knowing” i “now” kulture.

Kao gostujući profesor, Kate Burnett će tokom svog boravka u Novom Sadu od 30. novembra do 6. decembra ove godine na Fakultetu tehničkih nauka držati nastavu na sva tri nivoa studijskih programa u oblasti scenskog dizajna.

Make/Believe – Performance Design 2011-15 je trenutna, šesta britanska nacionalna izložba pokrenuta od strane Društva britanskih pozorišnih dizajnera u neprekinutom nizu četvorogodišnjih izložbi od 1994. godine. Kontekstualizovana i na neki način motivisana od strane Praškog kvadrijenala, Britanska nacionalna izložba i njihovi prateći katalozi prikazuju karijere mnogih britanskih dizajnera i razlike u njihovoj estetici, materijalima i tehnologijama, kao i performansu i kontekstima publike koji oblikuju njihov put.

Predavač

Kate Burnett

Kate Burnett 

Dizajnerka

Profesor na Nottingham Trent University u Velikoj Britaniji, na odseku School of Art & Design. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je gostujući profesor na studijskim programima u oblasti scenskog dizajna od 2013. godine. Tokom svoje bogate karijere, Kate Burnett je radila na brojnim projektima u domenu pozorišne arhitekture i dizajna, kao scenski dizajner i kostimograf. Bila je takođe kustos brojnih izložbi Britanskog društva pozorišnih dizajnera, a 2007. godine je direktor projekta i kustos nacionalnog nastupa Velike Britanije na Praškom kvadrijenalu, kao i kustos studentske postavke Velike Britanije na Praškom kvadrijenalu 2015. Od 2007. do 2011. godine bila je predsednik Komisije za teoriju i istoriju u OISTAT-u. Kao dugogodišnji predavač na matičnom fakultetu, bila je mentor i supervizor brojnih studentskih projekata u oblasti pozorišnog dizajna i kostimografije.