Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

FOLKK

ZANATI | DIZAJN | NOVA VREDNOST | SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Godina

2015-

Saradnici

Emir Šehanović

Vizuelni umetnik

Tamara Švonja

dizajner

Studio Antipod

Arhitekte

Milan Blagojević

Stolar

Dragan Panić

Menadžer socijalnog preduzeća

Ženski centar Užice

Nevladina organizacija

Projekat podržali

Ambasada Kraljevine Norveške

Koordinator projekta

Balša Đuković

Ideja

Folkk je beogradsko društveno preduzeće koje povezuje majstore zanata sa mladim dizajnerskim snagama sa Balkana, kako bi zajedno kreirali proizvode najvišeg kvaliteta.

Misija Folkk-a je da sačuva tradicionalne i vekovima negovane zanate i umešnost zanatlija iz različitih regija Balkana, kao i da svojim 100% lokalnim proizvodima pruži globalnu vidljivost kroz svoju online platformu. Pokrenut 2016. godine, Folkk brend je nastao kao jedno od prvih društvenih preduzeća ovog tipa u regiji, sa  ciljem da osnaži i podrži još više malih proizvođača i zanatlija!

Zašto?

Srbija i zemlje regiona se, usled sve lošijih uslova života na selu, već dugo bore da zadrže ljude u ruralnim zajednicima. Sa sve češćim migracijama ljudi sa sela, zanatske tradicije koje su se vekovima prenosile sa kolena na koleno polako odumiru, dok se mali broj zanatlija koji su ostali verni svojim zanatima osećaju obeshrabreno. Folkkova šira misija je transformacija čitavih ruralnih zajednica, baveći se svakim zanatlijom ponaosob.

 

Njima je neophodno omogućiti stabilan prihod i povećati im sigurnost i samopouzdanje kada su u pitanju njihove profesije, ali i način života. Nova Iskra osnažuje kreativce i pomaže razvoj novih ili već postojećih biznisa kroz pristup koji je utemeljen na ljudima uključenim u proces i dizajn metodologiji. Ovaj proces uključuje edukativne programe, povezivanje profesionalaca, mentorstvo i kreiranje novih inicijativa kao što je Folkk.

Kako?

Folkk prozivodi visoko-kvalitetne, dizajnirane predmete za dom i vašu svakodnevicu, kao što su ćilimi, jastuci, multifunkcionalni drveni tanjiri i daske za posluživanje hrane. Jedinstveni pristup Folkk-a ogleda se u povezivanju duge stolarske tradicije i veštine ručnog tkanja u Srbiji, sa nekim od najistaknutijih dizajnera iz regiona. Folkk je privržen održivim procesima proizvodnje, korišćenju 100% lokalnih materijala, kao i obezbeđivanju fer nadoknade svima koji su uključeni u kreaciju proizvoda.

Šta je sledeći korak?

Folkkova šira misija jeste transformacija čitavih ruralnih zajednica“, sa ciljem da  domaći i 100% lokalni proizvodi naših zanatlija i majstora pronađu put do globalne publike, povećavajući prihode i garantujući sigurnost da je bavljenje njihovim poslom i dalje isplativo.

Novi srpski brend će usmeriti fokus na pronalaženje i uključivanje još većeg broja zanatlija širom Balkana i razvoj novih proizvoda.Folkk i dalje aktivno traži partnera i mogućeg investitora koji bi pomogao u osvajanju svetskog tržišta.