Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Građenje dijaloga

U okviru projekta “Nordijska čitaonica”, organizacija Skandinavski kutak i Nova Iskra imaju zadovoljstvo da predstave predavanje Erlanda Blakstada Haffnera, arhitekte i su-osnivača arhitektonskog studija Fantastic Norway.

25 Jun

Datum

Četvrtak, 25. jun

Vreme

17:30h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

U okviru projekta “Nordijska čitaonica”, organizacija Skandinavski kutak i Nova Iskra imaju zadovoljstvo da predstave predavanje Erlanda Blakstada Haffnera, arhitekte i su-osnivača arhitektonskog studija Fantastic Norway, posvećenog dizajnu zgrada, mobilizaciji i procesima participacije i razvojnih strategija u poljima urbanizma i arhitekture.

Fantastic Norway su osnovali Håkon Matre Aasarød i Erlend Blakstad Haffner 2003 godine. Tokom narednih deset godina, arhitektonski studio se angažovao u poljima projektovanja zgrada, mobilizaciji, procesima participacije, razvojnim strategijama, pisanju i televizijskoj produkciji. Primarni cilj studija je da stvori otvorenu, inkluzivnu i društveno osvešćenu arhitektonsku prkasu i na taj način doprinese ponovnom uspostavljanju uloge arhitekte kao aktivnog učesnika u društvu – kao i samog graditelja društva. Fantastic Norway kredo glasi: Svaki grad je drugačiji, svako mesto je na neki način fantastično. Cilj nam je da prihvatimo tu činjenicu i kroz dijalog transformišemo je u arhitekturu.

Srce ovo specifičnog studija bila je jedma jarko crvena prikolica. U kombinaciji sa medijskom pokrivenošću i nekoliko napisa u lokalnim novimama, ova prikolica je funkcionisala kao mesto susreta i mobilna platforma za arhitektonske diskusije, debate i radionice.

Fantastic Norway je sakupljao ideje, sugestije i priče u zajednicama u kojima su radili, a zatim i koristili sve prikupljene informacije u procesu projektovanja. Ovaj inkluzivan način projektovanja usidrio je njihove projekte u lokalni kontekst i napravio blisku, ličnu vezu između predložene arhitekture i ljudi koji su pod njenim uticajem.

Skandinavski kutak je organizacija koja se bavi promocijom dominantnih društvenih i kulturnih vrednosti skandinavskih zemalja sa posebnim fokusom na kulturi nenasilja i tolerancije, poštovanja različitosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, kao i podizanja ekološke svesti. U okviru projekta Nordijska čitaonica organizuju brojne aktivnosti kao što su filmske projekcije, predavanja, konverzacione radionice, promocije knjiga i obeležavanje nacionalnih praznika nordijskih zemalja.

Kroz predavanje Građenje dijaloga, Erlend Blakstad Haffner će pričati o iskustvu korišćenja dijaloga kako bi se angažovale lokalne zajednice , kao i o procesu rada na izazovnom Utøya projektu (http://www.fantasticnorway.no/?portfolio=xxx) koji se bavi ostrvom na kome se dogodio zloglasni masakr u 2011. godine, u kome je ubijeno 77 osoba. Realizaciju ovog predavanja finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Predavač

Erlend Blakstad Haffner

Erlend Blakstad Haffner

Arhitekta

Optimistični arhitekta kooperacija. Angažovan je u dizajnu zgrada, kooperativnom dizajnu, razvojnim strategijama, procesima mobilizacije, predavanju i televizijske produkcije. Njegov trenutni glavni focus je rad na projektu vezanom za ostrvo Utøya. Projekat se razvija u bliskoj saradnji sa radničkom organizacijom mladih i porodicama žrtava masakra. Erlend je projektni menadžer i odgovorni arhitekta novog kampa za mlade.