Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Design Thinking

Druga u nizu, mentorska radionica, u okviru 3. ciklusa Nelt edukativnog programa.

10 Feb

Datum

Subota, 10. februar

Predavač

Nana Radenković

Vreme

10-14h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra 

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Ova radionica je pokrenula priču o ulozi pojedinca u savremenim društvenim, ekonomskim i ekološkim okolnostima i pružila određene alate i metode za ojačavanje pojedinca da sagleda sopstvenu poziciju ali i preuzme aktivnu ulogu u procesima transformacije.

Pojedinci, organizacije i kreativci, na kraju druge decenije 21. veka žive i rade u specifičnim globalnim i lokalnim okolnostima.

Na svakodnevnom nivou, kako u saradnji sa partnerima, ali i u odnosu sa publikom ili klijentima, organizacije se susreću sa kontinuiranim i brzim društvenim i tehnološkim promenama, na koje vrlo često nisu u mogućnosti da adekvatno odgovore kada koriste standardne metodologije projektnog rada. Nove okolnosti pozivaju na primenu novih metoda osmišljavanja programa, projekata, servisa i proizvoda koji mogu da odgovore na savremene potrebe korisnika i publike.

Ova radionica pružila je uvid u neke od savremenih metoda i praksi koje se primenjuju kako u procesima društvene inovacije i u promišljanjima drugih oblika delovanja (biznis ili projektno promišljanje). Design thinking je jedna takva metoda, koja posvećuje specijalnu pažnju osnaživanju pojedinaca i timova da preuzmu aktivnu ulogu procesu rešavanju problema, izazova, odgovaranja na potrebe korisnika i publike ali i kreiranje novih potreba koje do tada nisu postojale.

Kompanija NELT organizuje treći ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru trećeg ciklusa NEP-a, 25 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom MISLI BUDUĆNOST!.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.