Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Idejalogija

Treća, u nizu, mentorska radionica za polaznike četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

22 Feb

Datum

Petak, 22. februar

Predavač

/

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O radionici

Kako mislimo projekte, odakle crpimo ideje i motive za akciju, na koji način kreiramo polazište za produkciju novih inicijativa. Kako pronalazimo polje zajedničkog i na koji način definišemo domen u kojem želimo da unapredimo ili preispitamo dosadašnje prakse.

 

Kroz dvodnevnu radionicu, učesnici su imali prilike da kreiraju zajedničke oblasti interesovanja koje će poslužiti kao osnov za dalji rad na razvoju projekntih strategija i ideja u okviru mentorskog procesa.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!