Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Ivana Lakic

Ivana Lakić

Glavni i odgovorni urednik / Real Estate Magazin

Ivana je u svetu digitalnog marketinga više od sedam godina tokom kojih se posebno posvetila razvoju poslovnih medija. Od početka 2018. godine na mestu je glavnog i odgovornog urednika Real Estate magazina, jedinstvenog izdanja o svetu nekretnina, a krajem 2018. postavljena je i za rukovodioca marketinga u kompaniji za promet nekretnina West Properties.
Imala je priliku da vodi marketinške aktivnosti i aktivno učestvuje u razvoju korporativnih komunikacija brojnih kompanija, a takođe bila je odgovorna i za planiranje i sprovođenje brend strategija medija u kojima je radila.
Ivana je ušla u uži izbor za Godišnju nagradu Udruženja menadžera Srbije u kategoriji „SAM Nagrada za podsticaj i promociju privrednih tema“ za 2016. godinu.
Završila je master program Marketing menadžment i odnosi s javnošću na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.