Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri

U cilju pružanja podrške mladim dizajnerim i kreativcima u različitim segmentima njihovog profesionalnog delovanja, dizajn inkubator Nova Iskra predstavlja seminar koji će biti posvećen praktičnim aspektima preduzetništva, sa specijalnim fokusom na pravne okvire i administrativne forme, ali i specifičnosti delovanja u okvirima digitalnih platformi.

4 Apr

Datum

Četvrtak, 4. april

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

Đorđe Krivokapić i gostujući predavači će se osvrnuti na široki korpus tema koje se tiču egzaktnih zakonskih i pravnih normi vezanih za kreativne industrije i poslovanje uopšte, administracije vezane za preduzetničko delovanje, zaštitu intelektualne svojine i mogućnosti za delovanje u sferi “otvorenog” pristupa dizajnu i poslovanju.

Seminar “Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri” je prvenstveno namenjen mladim “vizuelnim“ kreativcima (industrijski dizajneri, grafički dizajneri, arhitekte, 3D modelari…), ali i drugim stvaraocima koji tokom rada kreiraju različite proizvode uma koje dalje plasiraju na tržište. Seminar najpre treba da im omogući da razumeju na koji način kroz zaštitu sopstvenih ideja i kreacija mogu da steknu komparativnu prednost na tržištu kako u odnosu na konkurenciju tako i u odnosu na poslovne partnere.

Polaznici će biti u mogućnosti da razumeju kako da u sopstvenom kreativnom procesu bezbedno koriste tuđe ideje i kreacije, a zatim i kako da optimizuju pregovore o ustupanju sopstvenih kreacija poslovnim partnerima.

Polaznici će takođe biti u prilici da steknu znanja o pravnim formama u kojima mogu da obavljaju posao, njihovim administrativnim, pravnim i finansijskim prednostima i manama.

Predavač

Djordje Krivokapic

Đorđe Krivokapić

Pravnik

Po obrazovanju je pravnik, a za fokus primarnog profesionalnog i naučnog interesovanja izabrao je međusobni uticaj savremenog društva i tehnologije. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomu LL.M. (master pravnih nauka) stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD), nakon čega je dve godine radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić. Tokom doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usavršavao se u okviru Berkman centra za Internet i društvo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Od 2012. godine je uključen je u rad SHARE Fondacije u okviru koje kao programski direktor vodi tim multidisciplinarnih istraživača u više desetina projekata u oblasti Internet sloboda i digitalnih prava. Đorđe je aktivno angažovan u istraživanju i zagovaranju kvalitetnijih javnih politika u oblastima intersekcije prava i tehnologije na nacionalnom i evropskom nivou, kroz akademski rad, angažovanje u okviru civilnog društva, savetovanje institucija i privrede, obrazovne programe i javne nastupe.