Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Julia Puyo

Dizajnerka

Dilpomirala na Likovnoj akademiji Politehničkog Univerizteta u Valensiji, kao master specijalizovan za komunikacione alate (za web i multimedijalne instalacije), a inspirisana je umetnošću i tehnološkim inovacijama kako bi kreirala alatke koje se prilagođavaju specifičnim potrebama svakog projekta. Pridružila se studiju Chevalvert u martu 2013. godine.