Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kako postati autor u digitalnoj epohi

U okviru NELT Edukativnog programa, Nova Iskra predstavlja predavanje Uroša Krčadinca, istraživača i umetnika u oblasti digitalnih medija.

16 Dec

Datum

Petak, 16. decembar

Predavač

Uroš Krčadinac

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

Drugo javno predavanje iz ciklusa NELT Edukativnog programa predstaviće našeg istaknutog istraživača digitalnih medija, predavača, pisaca, illustratora, softverskog inženjera kao i kros-medijskog umetnika Uroša Krčadinaca.

Kroz predavanje Kako da pristupite svom obrazovanju ako želite da postanete autor u digitalnoj epohi, Uroš će nastojati da objasni puteve kreativnosti i umetnosti, kao i pitanje obrazovanja takozvanih autora u digitalnoj sferi bez obzira kakvom vrstom medijskog sadržaja se bave – video-igrama, filmom, interaktivnim knjigama, stripovima, vizuelizacijama podataka…

Ukoliko neko želi da bude autor – bilo da ga nazovemo umetnikom, dizajnerom, novomedijskim zanatlijom ili pripovedačem – kako treba da se obrazuje? Šta treba da uči? Koliko treba da čita? Da li mu je potreban fakultet? Da li je zanat važniji od akademskog statusa? Jesu li putovanja važnija od diplome? Kakva je veza između informatike, likovnog, geografije, književnosti i lošeg vladanja?

U periferijskoj sredini bez vrednosnog koordinatnog sistema, gde ne postoje sigurnosne mreže ni ozbiljni regulatorni mehanizmi, gde nema ni države ni tržišta i gde je premalo ljudi uopšte svesno koliko je jezik digitalnih medija važan, kako da se mlada osoba upusti u stvaralačku avanturu?

Kompanija NELT od aprila 2016. do marta 2017. godine organizuje drugi ciklus NELT edukatvnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. Cilj je da učesnici odabrani putem otvorenog poziva kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte.

Predavač

Uros Krcadinac

Uroš Krčadinac

Multimedijalni umetnik

Uroš Krčadinac, rođen u Pančevu 1984. godine, u svom radu nastoji da poveže iskustva iz oblasti vizuelizacija podataka, računarskih nauka, animiranog filma, književnosti, kao i interaktivne umetnosti i dizajna. Odbranio je doktorat u oblasti računarstva (AI Lab, FON, Univerzitet u Beogradu). Autor je Synesketch-a, softverske biblioteke za prepoznavanje i generativnu vizuelizaciju emocija. Ko-autor je, ilustrator i ko-izdavač “Bantustana”, knjige o tromesečnom avanturističko-dokumentarnom putovanju kroz Afriku (3 izdanja). Predavač je na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, kao i stručni saradnik na Seminaru dizajna u Petnici. Docent je u dve oblasti: digitalne umetnosti (umetnička oblast) i računarstvo (naučna oblast). Njegov rad priznali su domaći i međunarodni umetnički festivali, konferencije, magazini i naučni časopisi poput “International Digital Media and Arts Association”, “Creative Review”, “VisualComplexity.com”, “Filmfest Dresden”, “Re:publica”, “IEEE Transactions on Affective Computing” i “IEEE Transaction on Human-Machine Systems”.