The Viennese Model of Gentle Urban Renewal

Grupa studenata sa Univerziteta za primenjenu umetnost u Beču će tokom svoje posete Beogradu imati prilike da se upozna sa Novom Iskrom, a tom prilikom će jedna od profesorki tog fakulteta održati predavanje.

28 Apr

Četvrtak, 28. April

17:30h