Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

The Viennese Model of Gentle Urban Renewal

Grupa studenata sa Univerziteta za primenjenu umetnost u Beču će tokom svoje posete Beogradu imati prilike da se upozna sa Novom Iskrom, a tom prilikom će jedna od profesorki tog fakulteta održati predavanje.

28 Apr

Datum

Četvrtak, 28. april

Predavač

Karin Raith 

Vreme

17:30h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

Grupa studenata sa Univerziteta za primenjenu umetnost u Beču će tokom svoje studijske posete Beogradu imati prilike da se upozna sa modelom rada Nove Iskre, a tom prilikom će jedna od profesorki tog fakulteta održati predavanje pod nazivom The Viennese Model of Gentle Urban Renewal and the Role of Art.

Tokom poslednjih nekoliko decenija, razvoj gradova je prevashodno zasnovan na urbanoj obnovi i regeneraciji. Ovo predavanje će predstaviti studiju slučaja grada Beča. U ovom procesu urbane obnove umetnost je imala ambivalentanu ulogu, dok se modernizacija u najvećoj meri stimulisala kroz različite kulturne inicijativem što je takođe u izvesnoj meri doprinelo džentrifikaciji gradskih prostora.

Predavanje će kritički promatrati model takozvane blage urbane obnove, koja je imala za cilj očuvanje i unapređenje postojećeg arhitektonskog nasleđa, kao i stvaranje održivih građevinskih uslova za različite potrebe stanoviništva, uz održavanje visokog standarda stanovanja.

Univerzitet za primenjenu umetnost u Beču (Dieangewandte) se u proteklom periodu izdvojio kao jedan od najpoznatijih evropskih fakulteta, sa širokim spektrom umetničkih disciplina koje prati veliki broj naučnih predmeta. Više od 2.000 studenta svake godine pohađa ovaj fakultet koji je poznatiji pod nazivom Angevandte, čime je u jednoj reči objašnjen koncept fakulteta kao mesta za kritičko promišljanje koje je bitnije od pukog patentiranja novih dizajnerskih ili tehnoloških rešenja.

Predavač

Karin Raith

Karin Raith 

Umetnica

Profesorka na Univerzitetu za primenjenu umetnost u Beču, gde predaje osnove visokogradnje, kao i teoriju i istoriju pejzažne arhitekture. Nakon studija arhitekture doktorirala je na prestižnom Tehnološkom Univerzitetu u Beču, a radno iskustvo je sticala sarađujući sa brojnim bečkim arhitektama, pre svega u oblastima konzervacije i restauracije, održive arhitekture, urbanizma i urbane obnove. Dugi niz godina se bavi istraživanjima fokusiranim na odnos između arhitekture i pejzažne arhitekture, što je rezultiralo interdisciplinarnim projektom o uslovima života kroz prizmu koherentnosti društvenih i prostornih obrazaca u siromašnom kvartu Dharavi u Mumbaju, Indija.

Predaje na nekoliko fakulteta širom Austrije kao što su Univerzitet za prirodne resurse i bio-nauke (BOKU) i Tehnološki Univerzitet u Beču, kao i na Fakultetu za interdisciplinarno istraživanje i permanentnu edukaciju (IFF) u Klagenfurtu. Održala je veliki broj radionica i predavanja na univerzitetima u Austriji i na fakultetima u Štutgartu, Minhenu, Bratislavi, Iazdu (Iran), Kunmingu (Kina) i Brizbejnu (Australija).