Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Karkatag kolektiv – Aktuelnosti

Članovi Karkatag umetničkog kolektiva će pričati o svom dosadašnjem radu i novim projektima.

28 Jan

Datum

Četvrtak, 28. januar

Predavač

Karkatag

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

U predavanju naslovljenom Karkatag kolektiv – Aktuelnostičlanovi kolektiva će pričati o svom dosadašnjem radu i novim projektima, preispitujući nove izazove i metode rada uz nova sagledavanja starih projekta. Njihovi radovi imaju specifičnu i kompleksnu estetiku koju najčešće realizuju kroz mašine i kinetičke strojeve većih razmera sa ciljem da se istraže ponovne upotrebe odbačenih mehanizama i predmeta iz svakodnevnog života kroz njihovu zatečenu funkcionalnost, estetiku i istoriju.

Nova Iskra ima veliko zadovoljstvo da predstavi predavanje umetničkog kolektiva Karkatag iz Beograda nakon veoma uspešne 2015. godine, tokom koje su osvojili više prestižnih priznanja za svoj rad u poljima interaktivne umetnosti i novih medija kroz specifičan, performativni pristup.

Predavanje će se takođe fokusirati na složen pristup interekciji između njihovih radova i slučajnih posmatrača koji u susretu sa radovima bivaju animirani da postanu performeri, dok prostor u kome se nalaze postaje specifična scenografija. Kompleksnost ove vrste interakcije sa publikom je izazvana kroz unapred “režirane” efekte, što je još jedna od specifičnosti rada ovog kolektiva za koju su nagrađeni sa zlatnom medaljom za pokretanje dijaloga kao deo Nacionalne selekcije Srbije na Praškom Kvadrijenalu 2015.

Krajem prošle godine Karkatag je nagrađen i za kolaborativni projekat The Machine koji se realizuje u više zemalja kroz zajednički rad sa britanskim kolektivima Collectif  i Then i koreografom Benom Dukeom, takođe iz Britanije. Projekat kombinuje interaktivnu instalaciju i performans sa ciljem kreiranja specifičnog scenskog događaja u kojem je publika glavni akter. Nagrada pod nazivom The Oxford Samuel Beckett Theatre Trust predstavlja jedno od najvažnijih priznanja na evropskom nivou u polju vizuelne umetnosti i performansa, i podrazumeva produkciju u Barbican Centru u Londonu, najvećem centru za izvođačke umetnosti u Evropi, tokom 2016. godine.

Predavač

Krakatag

Karkatag

Umetnički kolektiv

Karkatag je umetnički kolektiv baziran u Beogradu. Postoji od 2009. godine. Karkatag u svom delanju kreira mašine, interaktivne i autonomne instalacije i manipulativne objekte. Karkatag koristi industrijske materijale i tehnologije u istraživanju različitih prirodnih i naučnih fenomena, interaktivnosti i performativnosti mašina, zvuka, kretanja. Putem javnih akcija i performansa, postavljanjem instalacija i mašina u javnom prostoru kao urbanističku scenografiju, ovaj kolektiv uvodi i društvenu komponentu u svoj rad.

U tim okruženjima gledaoci / prolaznici su uključeni odnos sa mašinom / instalacijom i time postaju aktivni učesnici u promeni percepcije prostora i dnevne rutine grada. Radovi Karkatag su participativni i situacija koja se kreira kroz njihovu upotrebu je sastavni deo njihovog umetničkog izraza. U želji da podstakne eksperimentisanje, kreativni rad i znanje o korišćenu različitih materijala i alata, kolektiv Karkatag organizuje radionice i mentorstva za pojedince i organizacije. Karkatag ima tri stalna člana koja zajednički definišu, upravljaju i realizuju rad kolektiva. Ipak, timska struktura je uglavnom fluidna i u zavisnosti od projekta do projekta uključuje nove ljude.