Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
4 Februar 2020

Konferencija “Creative Explorations” u Atini

 

Treća i poslednja konferencija u okviru projekta “Connect for Creativity” pod nazivom “Creative Explorations: how digital is changing the way relate to each other”, održaće se 2. i 3. aprila u Atini, u kreativnom habu Romantso. Dvodnevni događaj će ugostiti mnoge istaknute govornike iz Turske, Velike Britanije, Srbije, Grčke i drugih evropskih zemalja. 

Projekat “Connect for Creativity”, koji vodi Britanski savet u saradnji sa kreativnim habom ATÖLYE i Univerzitetom Abdullah Gül u Turskoj, bios u Grčkoj i Novom Iskrom u Srbiji, raspisuje otvoreni poziv za učešće na trećoj i poslednjoj konferenciji. Konferencija Creative Explorations: how digital is changing the way relate to each other održaće se u Atini, 2. i 3. aprila u kreativnom habu Romantso i okupiće akademike, umetnike, kreativce, profesionalce iz domena kulture, kao i kreatore politika.

Svi akademski profesionalci, umetnici, kreativci, tehnolozi i profesionalci iz domena kulture, kao i kreatori politika širom Evrope, Zapadnog Balkana i Velike Britanije mogu učestvovati na konferenciji prijavom na otvoreni poziv. Putni troškovi od i do Atine, kao i smeštaj za dve noći biće pokriveni za ograničeni broj učesnika. Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem vebsajta connectforcreativity.eu do 20. februara u 23:59. Konferencija je otvorena za javnost, uz besplatno učešće. Oni koji žele da učestvuju na konferenciji i sami pokriju svoje troškove, takođe mogu da se registruju. 

Konferencija koja će ugostiti mnoge akademske profesionalce, preduzetnike i profesionalce iz oblasti kulture, kao i govornike iz Grčke, Srbije, Turske i Velike Britanije, biće posvećena konvergenciji između kreativnih industrija i digitalnih tehnologija, istažujući njihov uticaj na to kako se međusobno povezujemo. Dvodnevne sesije će se fokusirati na pomak digitalizacije u kulturnim i kreativnim sektorima u svetu u kome se digitalizacija prožima svaki segment naših života. Konferencija ispituje prednosti kojima nove tehnologije omogućavaju da kultura bude pristupačnija, sveprisutnija i da unapređuje živote, ali i kako te prednosti kroz kreativnost mogu biti iskorišćene za šire društveno dobro.

Povezujući kreativce i profesionalce iz domena kulture, startapove, brendove, lokalne i međunarodne učesnike iz zajednica digitalnih tehnologija i kreatore politika u Atini, konferencija “Cretive Explorations” ima za cilj da omogući razmenu informacija, mišljenja i iskustava i da podstakne nove saradnje među učesnicima iz Turske, Velike Britanije, Srbije, Grčke i drugih evropskih zemalja kroz radionice, grupne sesije, predavanja i panel diskusije.