Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kreativne strategije

Filozof, konceptualni umetnik i redovni profesor FMK-a dr Jovan Čekić tokom marta i aprila će održati seminar u okviru edukativnog programa dizajn inkubatora Nova Iskra pod nazivom “Kreativne strategije” koji govori o odnosu kreativnosti i društvenih mašina.

12 Apr

Datum

Petak, 12. april

Predavač

Jovan Čekić

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

Program je namenjen širem krugu zainteresovanih autora, studenata, kreativaca ili istraživača zainteresovanih za neke od fundamentalnih aspekata kreativnosti i društva 21. veka.

Seminar “Kreativne strategije” oslanja se na niz tema koje Čekić kroz rad sa studentima istražuje u okviru kurseva kao što su “Kreativno mišljenje”, “Ideologija i film”, “Slika i nasilje” ili “Od postmodernog do posthumanog” na FMK-u u Beogradu, i u okviru radionica koje su održavane u Srbiji i Francuskoj. Seminar koji će biti održan u Novoj Iskri zamišljen je kao kombinacija predavanja i diskusije sa učesnicima.

Kreativnost je proces stvaranja novih ideja. Misaona transformacija je nužni uslov svake nove ideje, najkomplikovanijeg tehnološkog nacrta, naučne teorije ili umetničkog dela.

Prvo nastaju ideje, a potom njihovi proizvodi – pronalasci, naučna ostvarenja, umetnička dela…

Kreativni duh obične stvari vidi na nov i neobičan način. Kreativne strategije su načini dolaženja do ideja. Stvaralački duh je onaj koji se ne zatvara u kalupe, koji ne razvrstava iskustva u “fijoke” već toleriše višesmislenost. Izaći iz klišea je moguće ako se misaoni proces, koji uključuje brojne sposobnosti, usmeri prema originalnosti, fleksibilnosti i pokretljivosti mišljenja.

Predavač

Jovan Čekić

Umetnik

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Izlaže od 1975. godine. Dobitnik je nagrade Memorijala Nadežda Petrović i nagrade Oktobarskog Salona. Bio urednik za teoriju u časopisu Moment. Do 1997. godine je bio direktor i glavni urednik New Momenta, časopisa za vizuelnu kulturu. 1998. godine je objavio knjigu Presecanje haosa (Geopoetika) i monografiju Art Sessions: Era Milivojević (2001). Bio je umetnički direktor i selektor BELEF-a 2003. i 2004. godine i umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu 2002. godine. Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, kao i na Likovnoj Akademiji na Cetinju. Urednik je edicije Art u izdavačkoj kući Geopoetika.

Ove godine objavljena je njegova nova knjiga Izmeštanje horizonta, u izdanju FMK-a, u kojo se Čekić dotiče i tema o kojima će govoriti tokom svog predavanja u Novoj Iskri. Profesro Čekić bio je jedan od prvih gostujućih predavača u okviru edukativnog programa Nove Iskre, sa zapaženim  seminarom Kreativne strategije održanim 2013. godine.