Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Making Sense?

Fondacija Young Designers je holandski kolektiv osnovan 1993. godine koji inicira projekte iz domena društveno-angažovanog dizajna.

6 Jun

Datum

Petak, 6. jun

Predavač

Dennis Lohuis

Vreme

17h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan

O predavanju

YD/ rade sa timovima naučnika, dizajnera, umetnika i institucija – kao što su kompanije iz domena nekretnina i urbanog razvoja, lokalne i državne vlasti, institucije iz domena zdravstva i obrazovanja – na projektima zasnovanim na idejama društvenog dizajna. Projekti se bave temama razvoja mladih talenata, neformalnom brigom o marginalizovanim grupama, tabuima samoće i drugim temama.

Predavanje naslovljeno Making Sense? će istraživati pitanje kako dizajn može doprineti rešavanju zahtevnih problema sa kojima se suočavaju društvo i pojedinci.

Kratko putovanje kroz skoriju prošlost naglih promena u holandskom društvu, kao i razvoja kolektiva Young Designers zajedno sa njima.

Predavanje će se osvrnuti i na trenutnu ekonomsku krizu, koja kreira velike, nove izazove za polje dizajna i sastavni je deo ovogodišnjeg Mikser Festivala, koji je omogućio gostovanje holandskog kolektiva Young Designers u Beogradu.

Predavač

Dennis Lohuis

Dennis Lohuis

Dizajner

Dennis Lohuis je studirao na Dizajn Akademiji u Ajndhovenu. On je multi-disciplinarni dizajner prostora i alata. Njegovi proizvodi su prostori i sredstva za promenu i razvoj: mesta za interakciju ljudi, za povezivanje različitih svetova, za rađanje novih ideja i inicijativa. Lohuis radi kroz različite saradnje, predaje design thinking i istraživačke metode u dizajnu i Amsterdamskoj Gimnaziji (HvA), nastupa kao “live slikar” i član je odbora nekoliko holandskih kulturnih fondacija. Radi sa kolektivom YD/ od 2002. godine.