Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Max Gilgenmann

Modni dizajner

Specijalizovao se za razvoj održivih materijala i tekstila, kroz promišljanje novih načina za organizaciju procesa proizvodnje. Studirao je i živeo u Brazilu, Velikoj Britaniji i Hong Kongu, dok je trenutno nastanjen u Nemačkoj odakle sarađuje sa brojnim inicijativama koje se bave održivim razvojem i dizajnom. Kao konsultant za održive tekstile, bavi se pronalaženjem novih načina proizvodnje i transparentnošću komunikacije u domenu savremenog modnog dizajna, kao i razvojem proizvoda koji su u ovom domenu.

Među brojnim projektima na kojima radi su  www.applied-csr.com,  www.ethicalfashionshowberlin.com,  www.green-showroom.net ili www.oot-box.org.

Kako on ističe, globalizacija je ambivalentna - ni dobra ni loša. Naša je obaveza da ustanovimo nove načine proizvodnje. Pristup "razmišljaj globalno, deluj lokalno" pruža okvir za reorganizaciju postojećih modela globalizovanog outsourcinga i pritisaka koje osećaju svi akteri u lancu proizvodnih procesa. Sa projektom oot-box, Max razvija "transkulturalni dizajn proces" između Berlina i Bangladeša kako bi aktivirao što veći kreativni potencijal u novom modelu "lanca društvene proizvodnje".