Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Milan Blagojević

Stolar

Vešti zanatlija iz Loznice koji u svojoj radionici izrađuje predmete, objekte i nameštaj od drveta, sa fantastičnim smislom za detalj. Milanova radionica predstavlja mali porodični biznis koji vodi sa svoja dva sina, Petrom i Srđanom koji su već vešti u znanjima stolarskog zanata.