Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
12 Maj 2020

Nova Iskra Innovation Lab za novu održivost biznisa i inicijativa

 

Sa velikom pažnjom pratimo razvoj situacije koja nastaje kao rezultat pandemije, analiziramo, sagledavamo i predviđamo moguće ishode i uticaje na naš budući život i rad. Ono što je izvesno je da nam svima predstoji period još veće nestabilnosti, nesigurnosti i opšte ranjivosti. 

Sledi period u kojem će mnogi biznisi i inicijative morati da se uhvate u koštac sa brzim promenama, nepredvidivim turbulencijama na tržištu i mnogim drugim izazovima koji će svima dodatno otežati uspostavljanje nove održivosti i finansijske stabilnosti.

Mapiranje realnih potencijala i sagledavanje mogućih izazova za dalji rast i razvoj, unapređenje potencijala tima za inovaciju i razvoj novih proizvoda i usluga kao i prilagođavanje postojećih novonastalim okolnostima i novim potrebama korisnika ili kupaca će postati sastavni deo naših redovnih poslovnih aktivnosti. Iz iskustva znamo da postoji način da ojačate kapacitete vaših menadžera, rukovodilaca i zaposlenih da se sa većom sigurnošću uhvate u koštac sa novim izazovima.

Pažljivom analizom postojećih kapaciteta i potencijala, razumevanjem izazova, konkurencije, i specifičnih potreba vaših korisnika moguće je kreirati strategije za unapređenje i razvoj koje su u skladu sa resursima, kako internim, tako i onim eksternim.

Kroz aktivnosti Nova Iskra Innovation Lab-a, već osam godina pomažemo kompanijama, organizacijama, startapima i preduzećima da unaprede svoje poslovanje, kreiraju nove strategije, prošire tržišta i osnaže svoje timove za kolaboraciju i inovaciju. Ukoliko vam je potrebna podrška da se prilagodite novonastalim okolnostima i osnažite svoje poslovanje, sa velikim zadovoljstvom ćemo, zajedno sa vama definisati specifične izazove sa kojima se suočavate, ali i kreirati programe i aktivnosti koji bi vam pomogle u daljem razvoju vaših biznisa, projekata ili inicijativa. 

Nova Iskra Innovation Lab stavlja u fokus vaše potencijale i povezuje ih sa specifičnim potrebama klijenata ili korisnika koristeći se user-centered metodama koje nam pomažu da lakše odredimo prioritete i preciznije povežemo strateške odluke sa očekivanim rezultatima.

Innovation Lab je do sada realizovala raznolika partnerstva i saradnje sa brojnim kompanijama, preduzećima i organizacijama, a ovde pominjemo samo neke od njih: UniCredit Banka, Coca Cola Hellenic, Heinrich Böll Stiftung Srbija, Roche Srbija, NIS, Societe General.

Javite nam se da zajedno ojačamo potencijale za novi početak.

www.novaiskrastudio.com

kristijan@novaiskra.com