Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nova Iskra razmena: osnaživanje žena u kreativnom sektoru

Događaj ima za cilj da osnaži i poveže žene preduzetnice u sektoru kulture i u kreativnih industrija.

9 May

Datum početka

9/05/2023

9 May

Datum završetka

9/05/2023

Trajanje

/

Jezik programa

Engleski

Programski slotovi

/

Kotizacija

O čemu se radi?

Nova Iskra razmena je novi događaj koji Nova Iskra organizuje u okviru P2P Learning programa koji sprovodi the European Creative Hubs Network. 

Događaj ima za cilj da osnaži i poveže žene preduzetnice u sektoru kulture i u kreativnih industrija. Ovaj susret je prilika da se žene iz pomenutih sektora umreže, razmene ideje, iskustva i znanja.

Istaknute govornice Genoveva Christova-Murray, suosnivačica CreaTech Bulgaria iz Sofije, Tania Santos, suosnivačica portugalskog CRU Creative Hub-a iz Porta i XX iz Beogradske kreativne mreže, podeliće sa prisutnima znanja i iskustva iz industrije, prvenstveno iskustva o inkubaciji kreativnih praksi koje se bave pitanjima kao što su cirkularna ekonomija i održivost.

Bitno je naglasiti da je događaj otvoren za preduzetnice u svim fazama preduzetničkog puta, od onih koji tek počinju do već afirmisanih preduzetnica.

 

P2P learning program je peer-to-peer program učenja i umrežavanja kreativnih habova i njihovih članova, podržan od strane European Creative Hubs Network.

Predavači

Genoveva Christova-Murray

co-founder of CreaTech Bulgaria

Tania Santos

co-founder of CRU Creative Hub