Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
5 Maj 2023

Nova Iskra razmena: osnaživanje žena u kreativnom sektoru

Nova Iskra razmena je novi događaj koji Nova Iskra organizuje u okviru P2P Learning programa koji sprovodi the European Creative Hubs Network. 

Događaj ima za cilj da osnaži i poveže žene preduzetnice u sektoru kulture i u kreativnih industrija. Ovaj susret je prilika da se žene iz pomenutih sektora umreže, razmene ideje, iskustva i znanja.

U toku susreta, Genoveva Christova-Murray, suosnivačica CreaTech Bulgaria iz Sofije i Tania Santos, suosnivačica portugalskog CRU Creative Hub-a iz Porta podeliće sa prisutnima znanja i iskustva iz industrije, prvenstveno iskustva o inkubaciji kreativnih praksi koje se bave pitanjima kao što su cirkularna ekonomija i održivost.

Bitno je naglasiti da je događaj otvoren za preduzetnice u svim fazama preduzetničkog puta, od onih koji tek počinju do već afirmisanih preduzetnica.

 

P2P learning program je peer-to-peer program učenja i umrežavanja kreativnih habova i njihovih članova, podržan od strane European Creative Hubs Network.