AKS ME ANYTHING # 8

Besplatne stručne konsultacije sa vodećim ekspertima iz domena kreativnih industrija, preduzetništva, menadžmenta i pitanja intelektualne svojine.