Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Online info sesija #5

Belgrade Gets Digital Online Seassion #5 namenjena je svima koje interesuje šta treba uzeti u obzir prilikom prijavljivanja za boravak u Srbiji iz poslovnih ili drugih razloga.

6 Jun

Datum

Utorak, 6. jun

Predavač

/

Vreme

5 pmh

Jezik programa

English

Lokacija

ONLINE

Ulaz

O radionici

Pridružite se ovom onlajn događaju da biste saznali više o pojedinostima lokalnog pravnog okruženja u vezi sa vizama i radnim dozvolama.

Ana Bajić je savetnica za srpsku imigraciju koja vodi Instagram nalog pod nazivom expatsinbelgrade , gde deli inspirativne priče ljudi iz celog sveta koji su se nastanili u Srbiji. Od diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu savetuje strance iz celog sveta o raznim pravnim i poreskim pitanjima, uključujući zahteve za vizu, zahtev za stalni boravak i državljanstvo, radne dozvole, registraciju preduzeća, oporezivanje dohotka, doprinose za socijalno osiguranje.