Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
26 Oktobar 2021

Otvaranje izložbe MADE IN: Crafts – Design Narratives u Nemačkoj

 

MADE IN: Crafts – Design Narratives izložba biće predstavljena publici u četvrtak, 4. novembra u Šnebergu u Nemačkoj.

MADE IN predstavlja međunarodnu platformu za istraživanje, dizajn i kulturnu baštinu, posvećenu novim mogućnostima saradnje i razmene znanja između zanatskih radionica i kreativaca. Zahvaljujući sufinansiranju od strane Programa Kreativna Evropa, zanatlije, dizajneri i teoretičari su dobili priliku da istraže pitanja vezana za zanatsku tradiciju i uslove proizvodnje u današnjem društvu. 

Muzej dekorativnih umetnosti u Drezdenu, zajedno sa Fakultetom primenjenih nauka Univerziteta u Cvikau, predstaviće rezultate ove kreativne i umetničke razmene po prvi put u Nemačkoj. Izložba predstavlja deo regionalnog programa PURPLE PATH, Evropske prestonice kulture Hemnic i region 2025. 

Sintagma “Made in …” uglavnom se odnosi na industrijsku proizvodnju, koja je mahom anonimna i često u potpunosti automatizovana. U doba tehnološke transformacije i ograničenih resursa, osećamo potrebu da znamo više o poreklu proizvoda: gde je roba proizvedena? Ko je proizvodi? Od čega je napravljena? Zanatlije i zanatska tradicija daju odgovore na ova pitanja. Centralno mesto u izložbi zauzima “zanatska arhiva”, koja predstavlja radove i istoriju gotovo 40 zanatlija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored toga, grupe ovih zanatlija i kreativaca iz cele Evrope obrađivali su specifične teme i izazove svojih regija. Rezultati njihovog rada predstavljeni su u različitim formama i oblicima i deo su izložbe.