Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

otvoreni dan – crowdsourcing

U okviru redovnog Otvorenog dana Nove Iskre, zainteresovana publika i stručna javnost imaće priliku da se upozna sa načinima alternativnog finansiranja projekata i preduzetničkih poduhvata kroz “crowdfunding” ili “crowdsourcing” platforme.

26 Apr

Datum

Petak, 26. april

Predavač

/

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O prezentaciji

Svakog poslednjeg petka u mesecu, dizajn inkubator Nova Iskra od 15 časova otvara svoja vrata zainteresovanim posetiocima, kolegama, javnosti, stručnoj i široj javnosti. Ovom prilikom se u okviru redovnog edukativog programa Nove Iskre održavaju i predavanja koja su posvećena temama relevatnim za autore, dizajnere i kreativne preduzetnike u najširem smislu. Do sada su predstavljeni fenomen co-workinga, kao i platforma za uvezivanje freelancera Elance, dok će ovog meseca u fokusu biti alternativni načini finansiranja i podrške samostalnih projekata, bilo da govorimo o umetničkim inicijativama, privatnim projektima, preduzetničkim idejama, razvoju proizvoda ili pokretanju kompanije ili novog biznisa.

Predavanje će predstaviti fenomen crowd-fundinga i njegov značaj danas i u budućnosti, u globalnom i lokalnom kontekstu. Važan aspekt ove sfere delovanja predstavlja učešće zajednice u zajedničkom naporu da se neka ideja pretoči u realnost, što se najčešće realizuje putem online platformi kao što su Kickstarter ili IndieGoGo.

Ovakav način delovanja posebno je aktuelan tokom poslednjih nekoliko godina, u kontekstu sve manjih resursa koji su autorima na raspolaganju, posebno u zemljama i regijama u kojima podrška kulturnim industrijama, međusektorskom povezivanju i start-up sceni nije razvijena.

Fotograf Luka Knežević Strika će govoriti o ovim, ali i drugim načinima kreativnog razvoja projekata i oslanjanja na alternativne izvore finansiranja. Kroz primere će se osvrnuti na dobre prakse, ali i zamke koje su specifične za  ovaj model finansiranja projekata. Posetioci će dobiti uvid u to koji je najboji način da postave svoj projekat na nekim od pomenutih platformi, kako da ga najbolje iskomuniciraju. Luka je ujedno i autor prvog uspešnog crowdfunding projekta kod nas, fotografske izložbe “Norveška šuma” koja je realizovana 2011. godine po ovom principu, i to bez korišćenja bilo koje od postojećih online platformi koje se se koriste u te svrhe.