Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Patrick Paleta 

Grafički dizajner

Diplomirao na tipografskoj školi Estienne, kao i Paris Arts Décoratifs u domen izdavaštva. Specijalizirao se za vizuelne identitete i signalizacije. Autor je preko 50 uspešnih logotipa u domenima industrije, filma, mode, dizajna i izdavaštva, a kreirao je i nekoliko tipografija, među njima i one koju grad Lion koristi u javnom transportu. Bio je član žirija za Art Jobs diplomu za polje tipografije na školi Estienne od 2010 do 2012, i takođe predaje na Školi za dizajn i umentost u Amienu. Osnivač je i Typography Affairs Bureau (B.A.T.) gde je zadužen za razvoj komunikacija. Bio je nagrađen kao “Best Typographer 2012” od strane francuske grafičke industrije. Sa agencijom Attoma, nagrađen je IIID nagradom za kategoriju javnog transporta, a osvojio je i zvezdu u okviru Design Observer 2012 nagrada za info sistem javnog prevoza u Lionu.