Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Paul Bourne

Profesor i konsultant

Paul se bavi kreativnim radom kao pozorišni reditelj, producent i predavač u domenu preduzetništva. Pored toga aktivan je kao konsultant u oblasti umetnosti, biznisa i projektnog menadžmenta.

Umetnički je direktor Menagerie, pozorišta iz Kembridža, i predavač na CEDAR u Kembridžu na MBA programu, kao i na Školi za menadžment u Moskvi i Ekonomskoj školi u Štokholmu.

Kao konsultant, Paul sarađuje sa raznolikim organizacijama i inicijativama kao što su; Trans Europe Halles (Arts Planning), Wroclaw ECOC (Evropska prestonica kulture, razvoj publike) i Creative Kosice (Umetničke intevencije na radnom mestu). Pored toga angažovan je kao konsultant u procesu inkubacije novih biznisa u Južnoj africi i Urugvaju.