Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Planiranje i upravljanje finansijama

Treća u nizu radionica u okviru Dizajn haba za premium hranu.

19 Jul

Datum

Četvrtak, 19. jul

Predavač

Karolina Herbut

Vreme

9-16h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Jednodnevna interaktivna radionica na temu planiranja i upravljanja finansijama za učesnike Premium food hub: Nut Enough, Zlatno brdo, Fatalni začini.

Kroz grupnu radionicu su obuhvaćene sledeće celine:
1. Upravljanje i planiranje finansija: Povezanost ličnih i poslovnih finansija;
2. Kreiranje ličnog finansijskog plana (za vlasnike organizacija);
3. Upravljanje troškovima i planiranje troškova organizacija;
4. Planiranje prihoda organizacija;
5. Kreiranje finansijskog plana organizacija.

Učesnici su tokom radionice stekli uvid na koji način su lične i poslovne finansije povezane, naročito kod preduzetnika. Tokom vežbi učesnici su kreirali lični finansijski plan na osnovu svojih ličnih ciljeva i naučili su kako mogu da prate svoje prihode i troškove u tabeli, a kako bi postigli svoje ciljeve.

 

Radi postizanja dugoročne finansijske održivosti organizacija veoma je važno da vlasnicima njihov biznis predstavlja izvor prihoda a ne rashoda, što je često situacija u Srbiji.

U okviru programa koji će biti specijalno prilagođen potrebama ovih preduzeća, Nova Iskra će pružiti stručnu pomoć i podršku kako bi učesnici projekta ostvarili svoj puni potencijal, i sa svojim proizvodima postale konkurentne na kompetitivnom tržištu premijum prehrambenih proizvoda.

USAID Projekat za konkurentnu privredu pokrenuo je novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza.

Predavač

Karolina Herbut

Karolina Herbut

Poslovna konsultantkinja i finansijska savetnica

Poslovna konsultantkinja i finansijska savetnica opčinjena fintech-om (finansije & tehnologija), koja uživa u demistifikaciji finansija i pravnih pojmova kao i u prenosu znanja.

Važnu ulogu u tome ima Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje (CEFIN), koji je pokrenula sa ciljem povećanja finansijske pismenosti, ekonomskog osnaživanje i promovisanja preduzetništva. Cilj koji smatra posebno važnim je osnaživanje žena kroz finansijsku edukaciju, izgradnju mreže podrške i uticaj na poboljšanje ekonomskog položaja žena.
MONEY MEETUP je jedan od aktuelnih edukativnih projekata CEFIN-a.