Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
9 Novembar 2022

Pokretanje novog Horizon Europe projekta: GLAMMONS

 

Trogodišnji projekat pod nazivom “Resilient, sustainable and participatory practices: Towards the GLAMs of the commons – GLAMMONS” je zvanično otpočeo partnerskim sastankom održanom 17. i 18. oktobra u Berlinu.

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije (Horizon Europe istraživanje i inovacije u oblasti kulturnog nasleđa i kulturnog i kreativnog sektora).

Sa izbijanjem pandemije stvoreni su do sada neviđeni izazovi za galerije, biblioteke, arhive i muzeje (galleries, libraries, archives and museums – GLAMs), institucije koje su se već suočavale sa poteškoćama u finansiranju, povećanim troškovima održavanja, operativnim troškovima i izazovima prouzrokovanim prevelikim brojem turista.

Pandemija je poslužila kao znak upozorenja u cilju promišljanja na koji način su organizovane i usklađene produkcija kulturnih dobara i potrošnja sa različitim akterima i lokalnim kontekstom, u cilju očuvanja održivosti, pristupa i blagostanja sektora, njegove radne snage i zajednica koje ga okružuju. Daleko pre krize izazvane pandemijom, evropska kulturna politika je podstakla muzeje da prihvate participativno upravljanje i digitalizaciju kako bi postali finansijski samostalni i diverzifikovali svoje aktivnosti koje generišu prihod.

GLAMMONS projekat je okupio 8 evropskih partnera: Panteion Univerzitet društvenih i političkih nauka (Grčka), koji je ujedno i lider projekta, Stichting CREARE Social (Holandija), Inpolis Urbanism GmbH (Nemačka), Tehnički Univerzitet u Berlinu (Nemačka), ESC Dijon Bourgogne – biznis škola u Burgundiji (Francuska), Evropska mreža kreativnih habova – ECHN (Grčka), Mazomos konsultanti za pejzažnu arhitekturu i nasleđe (Belgija) i Nova Iskra (Srbija). 

Uloga partnera je da mapiraju prakse u sektoru pre pandemije, da u potpunosti izveste o efektima pandemije na sektor i da istraže nova rešenja koja će omogućiti prilagođavanje na eru posle pandemije, pod novom konceptualnom paradigmom koja će unaprediti GLAM u aktere promena.

Konceptualno razvijen oko teorija o zajedničkim dobrima, GLAMMONS projekat teži da pruži odgovore na gorepomenute izazove, unapredi istraživanje i informiše srodne politike. Projekat će obezbediti dubinsku analizu i ocenu trenutnih promena (sa posebnim fokusom na transformacije koje je prouzrokovala pandemija i digitalizaciju) u oblasti GLAM-a. Takođe, istražiće i proceniće prakse (uzimajući u obzir menadžment, finansije i učešče) koje se pojavljuju u GLAM organizacijama malog obima, vođenim od strane zajednice i mogućnosti prenosa relevantnih znanja drugim kulturnim institucijama kako bi osigurali održivost ovih inicijativa. 

Projekat će se sprovoditi u naredne tri godine. GLAMMONS predstavlja ambiciozni radni program, ukorenjen u međunarodno prepoznatu izvrsnost istraživanja i vodeće svetske prakse, koji omogućava razvoj novih konceptualnih pristupa: organizacija u okviru GLAM sektora kao zajedničkih dobara.