Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Poseta mejkers spejsu

Organizovana poseta Centru za promociju nauke i Mejkers spejsu za polaznike četvrte generacije NEP,

18 Mar

Datum

Ponedeljak, 18. mart

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Mejkers Spejs

Ulaz

Zatvoren događaj

O prezentaciji

Mejkers spejs Naučnog kluba Beograd je otvorena laboratorija za sve kreativce koji traže mesto za realizaciju svojih ideja. Kao deo Naučnog kluba Beograd, na preko 130 kvadratnih metara prostora, članovi Mejkers spejsa imaju na raspolaganju tehnički materijal, alate, radni prostor, računare, stručnu pomoć i savete kolega sa kojima mogu da razvijaju svoje projekte – od ideje do gotovih prototipova.

NEP polaznike dočekali su Dobrivoje Lale Erić rukovodilac odeljenja za međunarodnu saradnju i Petar Laušević, NEP alumni koji su polaznicima predstavili aktivnosti centra sa akcentom na umrežavanje, deljenje iskustava i korišćenje znanja.

Mejkers spejs (eng. maker’s space) je radni prostor otvoren za čitavu zajednicu, u kom se uči, istražuje, konstruiše, koriste se alati i deli znanje iz naučno-tehnoloških oblasti, ali i umetničkih projekata u vezi sa naukom. Prostor je otvoren za decu, odrasle, preduzetnike, umetnike, kreativce i sadrži široki spektar opreme – od 3D štampača i skenera, laserskih testera, CNC mašina, lemnih stanica pa do makaza za sečenje kartona.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavač

Dobrivoje Lale Eric

Dobrivoje Lale Erić

Rukovodilac odeljenja za međunarodnu saradnju - Centar za promociju nauke

Istoričar umetnosti po obrazovanju. Bavio se arheologijom, dokumentarnim filmom i prevođenjem, a bio je kustos u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. U Centru za promociju nauke radi poslednjih šest godina. Rukovodilac je Sektora za međunarodnu saradnju CPN-a i koordinator nekolicine projekata koji za cilj imaju promociju nauke i umetnosti, i povezivanje obrazovnog sistema, istraživača i zajednice u kojoj rade (nacionalni rukovodilac EU projekta European digital Art and Science Network – Art & Science (Kreativna Evropa); CREATIONS (Horizont 2020); regionalni koordinator FP7 projekta RRI Tools). Trenutno je na poziciji predsednika organizacije Do.co.mo.mo. Srbija, nacionalne sekcije međunarodne radne grupe za promociju i zaštitu modernog pokreta u arhitekturi.