Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Pravljenje urbane prirode

Ovog četvrtka Nova Iskra ima zadovoljstvo da kroz saradnju sa inicijativom Ko Gradi Grad predstavi predavanje arhitekte Pieta Vollaarda iz Roterdama.

30 Nov

Datum

Četvrtak, 30. novembar

Predavač

Piet Volard

Vreme

18h

Jezik programa

English

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O predavanju

U okviru predavanja i diskusije arhitekte Pieta Vollaarda Vollaarda iz Roterdama, jednog od autora nedavno objavljene knjige Pravljenje urbane prirode (Making Urban Nature), koje 30. novembra u 18h organizuje Ko gradi grad u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom, bavićemo se temama ekologije i biodiverziteta, životinjama i biotopima u gradu i upravljanjem urbanom prirodom. Događaj je namenjen urbanistima, pejzažnim arhitektama, arhitektama, ekolozima i svima koji smatraju da kreiranje urbane prirode ne zvuči kao paradoks, ili spoj nespojivog. Na događaj su pozvani predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, stručne javnosti i medija. Razgovor će voditi Mark Neilen i Ana Džokić (Stealth).

Grad je bogato stanište velikog biodiverziteta. Mnoge životinjske i biljne vrste se sada češće sreću u gradovima nego u ruralnim područjima. Međutim, urbana priroda je krhka i ugrožena stremljenjima planera i kreatora politika da grad vide isključivo kao stanište za ljude. Dizajn koji uključuje prirodu, koji smatra da je priroda sastavni deo urbanog organizma i važan deo kvaliteta života grada (za ljude i njegove ostale stanovnike), je pionirska praksa koja je tek nedavno počela da postaje deo urbanističkog planiranja.

Making Urban Nature je inspirativna knjiga teorije i prakse dizajna koji uključuje prirodu u evropskim gradovima. Istovremeno utopijska i pragmatična, ona razmatra jedinstvenu prirodu urbanih staništa i poziva na svrsishodnu integraciju prirode u dizajn zgrada i otvorenih prostora, pružajući praktične primere i predloge za dizajn.

Predavanje Pravljenje urbane prirode Pita Volarda biće održano u Novoj Iskri, u četvrtak30. novembra, u 18 h. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku i otvoreno je za sve posetioce.

Predavač

Piet Volard

Arhitekta i autor

Arhitekta, pisac i kritičar u polju arhitekture još od 1985. godine. Predavač na nekoliko arhitektonskih škola u Holandiji, inicijator i član Prirodnog grada (The Natural City) od 2012. godine.

Inicijator i učesnik inicijative Grad u nastajanju/ Stichting Stad in de Maak (City in the Making) koja za cilj ima razvoj alternativnim projektima u domenu stanovanja, istraživanje mikro ekonomija i polja zajedničkog. Urednik i pokretač internet platforme za arhitekturu ArchiNed u periodu 1996-2013. godina. Pokretač i član of Smart Architecture fondacije za pametna rešenja za održivu arhitekturu.

Ekspertiza: kritika arhitekture, održiva arhitektura, istorija arhitekture Nizozemske, neformalna arhitektura.