Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Klizište univerzalnog osnovnog dohotka: realan život, ili samo fantazija?

Nova Iskra najavljuje predavanje posvećeno sve popularnijoj temi – univerzalnom osnovnom dohotku i mogućnosti njegovog uvođenja u Srbiji.

29 Nov

Datum

Četvrtak, 29. novembar

Predavač

Paul Currion

Vreme

18h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Slobodan!

O predavanju

Univerzalni osnovni dohodak (eng. universal basic income – UBI) je vrsta državnog programa koji podrazumeva da građani jedne zemlje primaju određenu sumu novca na mesečnom nivou, samo zato što su građani te zemlje. Ovaj program i dalje izaziva oprečna mišljenja kada je u pitanju njegovo uspostavljanje i primena u određenim zemljama, posebno zbog spekulacija da bi podstakao veći broj ljudi da ne rade. Sa druge strane, studije motivacije pokazuju da novčana nagrada ima efekta samo kod mehaničkog rada, a ne i kod kreativnog.

Univerzalni osnovni dohodak je postao popularna politička tema tokom poslednjih godina, posebno imajući u vidu implikacije prouzrokovane automatizacijom, brzim razvojem veštačke inteligencije i globalnim demografskim promenama. Međutim, i dalje postoji velika konfuzija o tome šta on zapravo predstavlja.

Ova tema otvara vrata diskusiji o budućnosti države i radikalnim političkim merama koje bi mogle biti neophodnu ukoliko planiramo da preživimo 21. vek.

Šta je univerzalni osnovni dohodak i koje su njegove specifične implikacije na Balkanu, gde se suočavamo sa nizom veoma specifičnih socijalnih i ekonomskih izazova? Predavanje će pokušati da odgovori na ova pitanja i da prokomentariše skorašnja istraživanja o eksperimentu univerzalnog osnovnog dohotka u Srbiji, koji je kreiran ove godine.

Predavač

Paul Currion

Paul Currion

Arhitekta

Konsultant koji radi u domenima urbanizama, humanizma i kulture. Magistrirao je arhitekturu u Londonu i specijalizovan je za studije životne sredine i energetike. Poreklom je iz Velike Britanije, a dugi niz godina živi i radi u Beogradu kao jedan od članova inicijative Ko Gradi Grad. Aktivan je pridruženi član brojnih incijativa među kojima se ističu Beogradska zvučna mapa i Kritična masa. Takođe je pisac čija je fikcija i dokumentarna literatura objavljivana u brojnim stručnim magazinima, a piše redovnu rubriku vesti za humanitarni sajt IRIN. Dugi niz godina je radio u zemljama koje su prolazile kroz različite političe izazove, uključujući Kosovo, Avganistan i Irak, a nedavno je napisao vodič za procenu humanitarnih potreba u urbanim sredinama.