Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Problem solving

Treća u nizu, mentorska radionica, u okviru 3. ciklusa Nelt edukativnog programa.

17 Mar

Datum

Subota, 17. mart

Predavač

Nana Radenković

Vreme

10-14h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O radionici

Ova radionica je nastavila razgovor o ulozi pojedinca u savremenim društvenim, ekonomskim i ekološkim okolnostima i pružila određene alate i metode za ojačavanje pojedinca da sagleda sopstvenu poziciju, ali i preuzme aktivnu ulogu u procesima transformacije.

Imajući to u vidu, ova radionica se bavi upravo jačanjem kapaciteta, znanja i veština za preuzimanje inicijative, formiranje stava, animiranje zajednice, kreiranje rešenja i implementacije rešenja kada su u  pitanju izazovi ne samo iz domena biznisa već i iz domena društvene i kulturne inovacije.

 

Nekada se verovalo da, samo onaj ko poseduje tzv. preduzetnički gen, može biti preduzetnik (entrepreneur). Danas, postoji drugačije mišljenje u vezi toga, a to je da svako može biti preduzetnik – jer pravo značenje ove reči je da je preduzetnik onaj ko prepoznaje izazov, problem ili nedostatak i ima viziju i ideju kako da ga reši, unapredi ili poboljša.

Kompanija NELT organizuje treći ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru trećeg ciklusa NEP-a, 25 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom MISLI BUDUĆNOST!.

Predavač

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Edukator i mentor u domenu preduzetništva

Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih okolnosti, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou.

Istoričar umetnosti, menadžer u kulturi, edukator i inicijator projekta za decu KidsPatch i suosnivač Nove Iskre, prvog kreativng haba na Balkanu. Bila je deo brojnih institucija i projekata u kulturi kako u Srbiji tako i u regionu, Evropi i Sjedinjenim američkim državama. Profesionalni angažman realizovala je u institucijama od državnog značaja poput Muzeja savremene umetnosti i Filmskog centra Srbije, a bila je i deo brojnih građanskih inicijativa, kao što je na primer Centar za kulturnu dekontaminaciju. Istovremeno bila je saradnik, urednik i menadžer programa na raznim festivalima i bijenalima kao što su: Dis-patch festival, Mikser festival, Bijenale američkih kultura i mnogih drugih. Predavač je na smeru Digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikaciju i deo je mentorske platforme Kreativno mentorstvo.