Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Projekat Collab 4 HY Sustain CCI otvara poziv za kulturne i kreativne inicijative

Prijavite svoj projekat: postanite deo našeg inovacionog inkubatora

3 Jul

Datum početka

3/07/2023

Lokacija

Podstičemo kulturne i kreativne organizacije, posebno one iz Italije, Bugarske, Srbije, Grčke i Danske, kao međunarodne inicijative koje uključuju partnere iz ovih zemalja, da se prijave.

/

Datum završetka

/

Predavač

Selected mentors

Trajanje

16 meseci

Jezik programa

/

Programski slotovi

/

Kotizacija

Nema takse za prijavu

O čemu se radi?

Collab 4 HY Sustain CCI, projekat koji inicira inovacije, podržan od strane Evropske unije, poziva kulturne i kreativne organizacije da budu deo projekta.

Misija je da podržimo održivi razvoj kulturnih i kreativnih sektora Evrope, kroz osnaživanje lokalnih zajednica, stvarajući promene u ovim sektorima.

Podršku će dobiti 15 evropskih kulturnih i kreativnih organizacija koje imaju inovativne ideje.  Fokus je na idejama koje promovišu kulturnu vidljivost za sve i podstiču kreiranje novih pristupa publici.  Takođe, projekat će podržati i inicijative koje pomažu kulturnim i kreativnim sektorima da postanu održivi kroz korišćenje tehnologije i digitalnih dostignuća, kao i one koje donose pozitivne društvene promene.

Prihvataju se prijave za projekte u početnoj fazi ideje, kao i oni koji se već nalaze u fazi implementacije ili prototipa. 

Takođe, u razmatranje će biti uzeti i projekti koji su već ostvarili merljiv pozitivan uticaj i potrebna im je podrška da prošire svoj doseg.

Bilo da imate ideju ili projekat koji je u toku,  pozivamo vas da se prijavite i iskoristite resurse i mogućnosti programa.

 

 

 

Kome je namenjeno?

Ohrabrujemo širok spektar organizacija da dostave svoje projekte. To obuhvata kulturne institucije, neprofitne organizacije, startape, društvene preduzetnike, akademske institucije, udruženja i druge entitete koji se bave spojem kulture, nauke i tehnologije. Čvrsto verujemo da saradnja između pojedinaca i organizacija različitih perspektiva i resursa ima potencijal da generiše značajne i revolucionarne projekte u oblasti društvenih promena.

Prihvatljiv je samo jedan projektni predlog po organizaciji.

Prijavite se za jednu od tema poziva.

 

Tema 1: Publika i hibridni pristupi

Imate inovativnu ideju kako da angažujete svoju publiku kroz hibridni pristup u oblasti savremene umetnosti, performansa, kulturnog nasleđa ili drugim oblastima koji pripadaju kreativnim sektorima? Vas tražimo! Collab 4 HySust podržava inicijative koje će podstaći učešće publike, poboljšati monitoring publike, promovisati inkluzivnost u procesima saradnje i međusektorsku saradnju.

 

Tema 2: Održivost u procesima saradnje

Radite ili želite da radite na promovisanju održive saradnje između kulture i drugih industrija?  Želite da istražite procese saradnje koji se bave ekološkim pitanjima, rodnom ravnopravnošću i inkluzivnim praksama? Collab 4 HySust traži inicijative koje imaju za cilj stvaranje održivih promena i podsticanje inovacija unutar umetničke i kulturne ponude.

 

Šta dobijam?

Izabrane inicijative će dobiti:

 

  • Mentorstvo iskusnih stručnjaka koji će pružiti podršku i podeliti svoje znanje o implementaciji inovativnih praksi.
  • Kompletnu obuku prilagođenu unapređenju menadžerskih, organizacionih i kreativnih sposobnosti u vašoj organizaciji.
  • Grant od 3.000 evra za podršku razvoju i ostvarenju vašeg projekta.
  • Vidljivost i prilike za predstavljanje na hibridnim događajima.
  • Prilike da budu deo regionalne mreže Jugoistočne Evrope i saradnje u EU.

Kako ću učiti?

Faze otvorenog poziva

Faza 1: Prijavljivanje predloga

Pošaljite svoj predlog do 30. septembra 2023. godine do 17:00 časova.  Izaberite jednu od dve inovativne teme i pažljivo pregledajte uslove otvorenog poziva na našoj zvaničnoj veb stranici. Ovde ćete takođe pronaći prijavni obrazac. Obrazac i kao vaša aplikacija moraju biti na engleskom jeziku.

Faza 2: Saradnja i formiranje tandema

Nakon procesa evaluacije, izabrane inicijative će imati priliku da sarađuju sa posvećenim mentorom/stručnjakom iz našeg kruga odabranih profesionalaca. Ova faza ima za cilj da podstakne saradnju, omogućavajući vam da se povežete, sarađujete i formirate šampionski kreativni tandem.

Obaveze

Početak implementacije treba da se dogodi u roku od tri meseca nakon izbora projekta. Period implementacije traje 16 meseci.

Aplikanti će biti pozvani da učestvuju na pripremnom sastanku na međunarodnom  lansiranju događaja koji će se održati u Plovdivu, Bugarska, i online, 1. septembra.

Izabrane organizacije su obavezne da prisustvuju na 4 sesije za razmenu znanja i iskustava, od kojih će se dve održati u hibridnom formatu.

Prisustvo programu obuke i mentorskim sesijama je obavezno.

Kriterijumi za selekciju

Konkretno: Projektni predlog treba da ima merljiv uticaj u jednoj od dve teme otvorenog poziva.

Održivo: Tržišni i inovacioni potencijal treba da bude objašnjen kako za temu 1 – Publika, tako i za temu 2 – Održivost.

Ostvarivo: Projektni predlog treba jasno da pokaže tehničku izvodljivost (resursi, veštine i infrastruktura), a podnosioci prijave treba da uzmu u obzir da je bitno da se njihova ideja uklapa u lokalnu scenu, odnosno da je prilagođena  potrebama iste.

Vremenski okvir

Jul 2023. godine: Otvoreni poziv za prijave.

Septembar 2023. godine do 17:00 časova: Rok za prijavu.

Oktobar 2023. godine: Završetak procesa evaluacije.

Decembar 2023. godine: Početak inkubacionih aktivnosti.

Trajanje projekta: 16 meseci

Partnerske organizacije:

Materahub, Italija
Intercultura Consult, Bugarska
Syn+ Ergasia, Grčka
The Flying Theatre, Danska
Nova Iskra Creative Hub

 

 

Predavač

Selected mentors

More information soon