Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
8 April 2019

Prva generalna skupština EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK

Trodnevno okupljanje za kulturne i kreativne indusrtije (KKI) desiće se u Atini od 11. do 13. aprila. U pitanju je prvo redovno zasedanje novo-uspostavljene mreže evropskih kreativnih habova, ali ujedno i konferencija povodom početka projekta Creative FLIP, prvog velikog projekta u kome učestvuje ova mreža. Naš hab jedan je od osnivača ove mreže i odigrao je ključnu ulogu u njenom uspostavljanju.

Partneri projekta Creative FLIP sa zadovoljstvom najavljuju svoju prvu konferenciju u Atini. Događaj će se održati od 11. do 13. aprila, i paralelno će biti domaćin prve redovne skupštine mreže evropskih kreativnih habova – European Creative Hubs Network. Koferencija će se baviti pitanjima kako poboljšati postojeći ekosistem za KKI, sa posebnim fokusom na finansije, učenje, inovacije i patentiranje.

Program koji čine plenarni sastanci, radionice i drige aktivnosti imaće za cilj da generiše ideje o tome kako ojačati kapacitetet KKI za rast i razvoj kroz bolji pristup finansijama, prepoznavanju vrednosti i kapacitetu da se iskoriste vrednosti intelektualne svojine. Takođe će pokušati da poveže KKI sa drugim sektorima tako što će demonstrirati transverzalni značaj veština i ekspertiza koje su vezane za kreativno mišljenje. Konferencija će takođe predstaviti priznate predavače: Myrsini Zorba (grčka ministarka kulture i sporta), Sir Peter Cook (osnivač legendarnog, avangardnog arhitektonskog kolektiva Archigram) i Olgu Mink (direktorku Baltan Laboratories iz Ajndhovena). Konferencija se takođe odražva pod patronažom evropskog parlamenta.

Creative FLIP – Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries je pilot projekat koji su-finansira EU, a implementira konzorcijum partnera koji vodi Goethe-Institut, zajedno sa IDEA Consult, VVA Brussels, 3s Unternehmensberatung, Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg i European Creative Hubs Network (ECHN). Opšti cilj ovog pilot projekta je da se definišu i testiraju politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, kao i da se kreiraju benefiti za kros-sektorsku sareadnju, kao i uvezivanje sa različitim sferama i sektorima sa kojima se KKI najčešće susreću.

European Creative Hubs Network je mreža koju vode i kojom upravljaju njeni članovi, sa misijom da ojača kreativni, ekonomski i društveni uticaj habova. To je prva mrežna organizacija u Evropu koja je specifično namenjena podršci fizičkim prostorima koji pružaju dom i usluge za brojne kreativne biznise. ECHN teži da uveća eko-sistem koji podržava razvoj i rast kreativnog i kulturnog sektora kroz razvoj habova širom Evrope, stvarajući zajednicu iskusnih lidera kreativnih habova iz različitih sektora, i promovišući habove kao inovativne modele za podršku kreativne ekonomije u Evropi.