Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kreiranje plana za pojačanje prisustva na tržištu

Ekspertske konsultacije u okviru projekta Dizajn hab za premium hranu.

20 Aug

Datum

Ponedeljak, 20. avgust

Vreme

13-17h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoreni događaj

O mentorstvu

Susret sa ekspertom je kreiran sa idejom da učesnicima haba pruži priliku da uz njegovu podršku kreiraju strategije za marketing, komunikaciju i districiju proizvoda koji je u skadu sa vrednostima kompanije.

Sastanak sa organizacijom Nut Enough održan je 20. o8., sa organizacijom Zlatno Brdo 24.08. a sa organizacijom Fatalni Začini 29.08. Organizacije su se odvojeno susrele sa ekspertom kako bi se što preciznije odgovorilo na specifične potrebe i izazove svake organizacije.

Kod preduzetnika vrednosti imaju veliki značaj. Preduzetnici koji donose odluke u skladu sa svojim vrednostima, mogu da imaju veću kontrolu u različitim fazama razvoja biznisa koji postepeno raste u skladu sa njihovim kapacitetima.

U okviru programa koji je specijalno prilagođen potrebama ovih preduzeća, Nova Iskra će pružiti stručnu pomoć i podršku kako bi učesnici projekta ostvarili svoj puni potencijal, i sa svojim proizvodima postale konkurentne na kompetitivnom tržištu premijum prehrambenih proizvoda.

USAID Projekat za konkurentnu privredu pokrenuo je novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza.

Predavač

Vladimir Miletić 

Ekonomista

Po struci ekonomista, a dugi niz godina je aktivan u različitim oblastima preduzetništva. Bogata poslovna iskustva je stekao radeći na rukovodećim pozicijama u inostranim kompanijama što mu je bio podstek ka pružanje mentorske podrške za pokretanje sopstvenog preduzeća. Jedan od najznačajnijih projekta je pokretanje bloga Dnevnik jednog direktorakoji se bavi posebnom nišom preduzetništva koja obuhvata edukaciju zaposlenih u kompanijama. Ekspert je u prevazilaženju prepreka za napredovanje u karijeri i kroz svoj mentorski rad ohrabruje ljude da iskoriste svoje veštine na pravi način i izgrade sopstveni biznis. Autor je knjige Na putu do vrha koja se upravo bavi načinima osnaživanjem pojedinca u sistemu kako bi svojim radom došli do željenog uspeha.