Grafis Masa Kini

Grafis Masa Kini je dizajn portal fokusiran na grafičke autore iz Indonezije i sa Dalekog Istoka, sa ciljem da prikaže njihovu inspiraciju i motiviše tamošnje kreativce.

25 Sep

Četvrtak, 25. Septembar

17:30h