Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
23 Decembar 2019

Riznica ukusa stiže u školu

Održana je još jedna aktivnost na projektu Food is Culture – Kreativno-edukativne radionice za decu uzrasta od 7-10 godina Riznica ukusa stiže u školu”.

Tokom oktobra i novembra meseca Nova Iskra, u saradnji sa parterskom organizacijom Kidhub, je realizovala seriju aktivnosti sa školama pod nazivom “Riznica ukusa stiže u školu” u okviru projekta Food is Culture (Hrana je kultura), finansiranog od strane Programa Kreativna Evropa.

Radionice koje su održane u 10 osnovnih škola u Srbiji su na interaktivan i kreativan način predstavili učenicima metode za tumačenje identiteta sopstvenog lokalnog područja, jedinstvenu sposobnost da posmatraju i doživljavaju zajednicu u kojoj žive, bilo da je to urbani kontekst ili ruralno okruženje. Učenici su učili o tome kako svakodni način života i naša sposobnost da razumemo našu lokalnu oblast mogu biti efikasno rešenje za problem erozije kvaliteta hrane i biodiverziteta poljoprivrede. Koristeći metodologiju razvijenu od strane glavnog partnera na projektu, fondacije Slow Food, učenici su kroz 4 časa saznali o tome šta je biodiverzitet i kako se on čuva, šta je to čista hrana, šta je to ukus i kako kultura utiče na njegovo formiranje. Finalni deo radionice čini “takmičenje” tokom kojeg se učenici podstiču da od svojih mama, tata, baka i deka prikupe stare recepte ili tradicionalne načine pripreme određenih namirnica. Ovi recepti se zatim takmiče na evropskom nivou predstavljajući na taj način našu zemlju. Izabrani recepti će se takođe naći na izložbi koja je nastala tokom rada na projektu i koja će biti prikazana u nekoliko evropskih gradova.

Škole koje su učestvovale u programu:

OŠ Montesori, Beograd

OŠ Branko Radičević, Beograd

OŠ Isidora Sekulić, Beograd

OŠ Vlada Obradović Kameni, Beograd

OŠ Boško Palkovljević Pinki, Beograd

OŠ Dimitrije Todorović Kaplar, Knjaževac

OŠ Knez Sima Marković, Barajevo

OŠ Sveti Sava, Bare

OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Svilajnac

OŠ Filip Filipović, Beograd

Više o projektu:

Projektom Food is Culture Slow Food i njegovi partneri žele da udahnu novi život namirnicama koje su zaboravljene ili pred nestankom, dajući tako javnosti mogućnost da ih otkriju, virtualno posete mesta sa kojih potiču i poslušaju priče o njima. Projekat Food is Culture ima za cilj da osvesti građane Evrope da je gastronomska baština sredstvo za izražavanje njihove zajedničke pripadnosti Evropi i bolje razumevanje bogatstva i jedinstvenosti evropske kulturne raznolikosti. Moramo posvetiti više pažnje očuvanju i promovisanju naše zajedničke baštine hrane!
Food is Culture je projekat finansiran od strane evropskog programa Kreativna Evropa, uz doprinos Fondazione CRC di Cuneo, predvođen od strane organizacije Slow Food sa svojim partnerima Kinookus, Europa Nostra, Nova Iskra Creative Hub, Transpond AB. Izložbu u Beogradu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

https://novaiskra.com/food-is-culture-f-uture/

Više o biblioteci Ark of Taste (Riznica ukusa):

Ark of Taste je onlajn katalog koji se svakog dana uvećava kroz predloge i nominacije od strane ljudi koji su svedoci da namirnice i ukusi njihovog detinjstva polako nestaju, odnoseći sa sobom deo kulture i istorije. Svako može dati svoj doprinos borbi protiv ovog zaborava tako što će predložiti proizvod ili pomoći rad biblioteke kroz donaciju. Više infdormacija možete naći na zvaničnom veb sajtu Arc of Taste https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/about-the-project/