Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

FOOD IS CULTURE – F.uTURE

KULTURNO NASLEĐE | HRANA | MEĐUNARODNA SARADNJA | ODRŽIVI RAZVOJ

Godina

2018 - 2020

Partneri

Slowfood Italy

Kinookus 

Europa Nostra 

Transpond AB 

Projekat podržali

Program Kreativna Evropa

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Opšti cilj projekta je da promoviše evropsko kulturno nasleđe kao izvor inspiracije za inovativne umetnike, kao i simbol koji odražava zajedničke evropske korene. Glavna ideja projekta je davanje vrednosti i novog života antologiji kulturnih elemenata koje je organizacija Slow Food proučavala kroz projekat Ark of Taste.

 

Partnerstvo je namenjeno otvaranju novih saradnji između kreativnih operatora i operatora iz prehrambenog sektora, kao i direktno angažovanje specifičnih ciljnih grupa publike – škole, restorani i kantine, organizacije iz dijaspore – kroz naraciju.

 

Konkretni ciljevi projekta su: podsticanje kreativnog dijaloga i dugotrajne saradnje između domena savremene umetnosti i kulture hrane; da građani Evrope razumeju bogatstvo i jedinstvenost evropske prehrambene baštine, kao i da je ona sastavni deo izražavanja kulturnog identiteta i raznolikosti; i da zaštiti i ponovo proceni nematerijalno kulturno nasleđe hrane, kroz aktivno uključivanje različitih ciljnih grupa.

Zašto

Kulturno nasleđe ne podrazumeva samo književnost, umetnost i predmete, već i zanate koje naučimo, priče koje pričamo, hranu koju jedemo i filmove koje gledamo. Kulturno nasleđe povezuje zajednice i gradi zajednička shvatanja mesta u kojima živimo. Digitalni svet transformiše način pristupa nasleđu više nego ikada.

Ovaj projekat ima svoje korene u ovoj izjavi koja stoji u eksplikaciji Evropske godine kulturne baštine 2018. Svaka zemlja ima svoj kulturni identitet, a gastronomsko nasleđe je takođe njegov sastavni deo. Ovo gastronomsko nasleđe čine proizvodi, tradicije i zanatske veštine, rezultat hiljadugodišnjeg ljudskog prisustva na određenom mestu, ali i razmena koje su lokalne zajednice tokom vremena uspostavile sa drugim narodima. Ova raznolikost obogaćuje bilo koje ljudsko biće na svakoj geografskoj širini.

Nematerijalno kulturno nasleđe hrane u Evropi je ogroman, ali uveliko potecenjen resurs: hrana čuva čitavu istoriju jedne teritorije, i otelotvoruje procese u kojima su se različite kulture spojile kroz vekove, i kroz njega.

 

Kako

Umetnici će, u saradnji sa dizajnerskim institutima, biti osposobljeni da ponovo koriste stare recepte, tehnike prerade i načine razmene hrane, obreda i mitova kako bi kreirali multimedijalni digitalni umetnički rad koji će putovati kroz Evropu. Različiti kulturni prostori će imati priliku da ugoste novu umetničku izložbu, a na taj način će evropska kultura hrane dobiti značajno veću pažnju.

Partneri u ovom projektu nameravaju da kreiraju multimedijalni umetnički rad posvećen evropskoj gastronomskoj baštini koji će biti rezultat saradnje umetnika, dizajnera i aktivista hrane, kao i jačanja interakcije između kulturnog nasleđa i kreativnog sektora. Multimedijalni umetnički rad će u velikoj meri biti zasnovan na sadržaju arhive Ark of Taste, i na skupu znanja i materijala koje je Slow Food organizacija sakupila. Multimedijalna umetnička dela kružiće u kulturnim prostorima – kao što su muzeji i filmski festivali – u različitim zemljama kako bi proslavljala evropsku kulturnu baštinu,  stigla do nove i šire publike. Publika će kroz umetničko okruženje moći da doživi priče i tradicije koje su sastavni deo evropske kulture hrane, na inovativan i intrigantan način. Konačna verzija ove postavke biće instalirana na filmskom festivalu Migranti 2020. godine u Polencu, koji će takođe biti domaćin završnog događaja ovog projekta.

 


Događaji u okviru F.uTURE projekta će biti deo već postojećih Slow Food manifestacija, kako bi se garantovala široka i raznolika publika. I drugi događaji će biti organizovani u saradnji sa partnerima, i fokusirati se na ciljnu publiku koju je izabrao svaki od partnera: Terra Madre u 2018. godini (Italija), dva predstavljanja izložbe multimedijalnih radova u 2019. godini (Švedska, Srbija), Kinookus festival u 2019. godini (Hrvatska), događaj u Parlamentu Evropske Unije u Briselu, i filmski festival Migranti 2020 u Italiji.

 

 

Deca uzrasta od 5-10 godina, kao i srednjoškolci uzrasta 11-15 godina u tri zemlje (Italija, Hrvatska i Srbija) biće pozvani da se uključe u projekat kako  bi dali vriednost kulturnom nasleđu, pitajući njihove bake i dede za tradicionalne proizvode ili recepte koji polako nestaju. Takođe, kuvari u dve zemlje (Italija i Švedska) biće pozvani da se uključe, kako bi dali vrednost kulturnom pripremom menija inspirisanog Evropskom godinom kulturne baštine. Na osnovu svetski-priznatog načina ljudske biblioteke i iskustva zajedničkih migracionih zajednica Slow Food Terra Madre u Italiji, biće organizovane “inicijative za hranu” sa migranstkim zajednicama. Sve veći broj izbeglica i imigranata u evropskim zemljama traži da se kreiraju aktivnosti koje pomažu stvaranju klime poverenja zasnovane na znanju i direktnim razmenama sa imigrantima, kako bi razumjeli njihove kulture, njihove istorije i njihove tradicije.

 

Konačno, podrška prepoznavanju prehrambene baštine kao važnog resursa i centralnog elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa ne može doći samo od građana – i institucije moraju biti svesne i angažovane u dizajniranju i primeni koherentnih i delotvornih politika koje doprinose zaštiti i valorizaciji ovog domena.

Šta je sledeći korak

Projekat je započeo tokom leta 2018. godine, i realizovaće niz aktivnosti, produkcija i događaja do sredine 2020. godine u svim zemljama partnerima.