Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Roditelj-Voditelj

Program ličnog i karijernog razvoja roditelja i dece.

29 Feb

Datum početka

29/02/2020

7 Mar

Datum završetka

7/03/2020

Predavač

Jelena Novović

Trajanje

2 dana

Jezik programa

Srpski

Programski slotovi

11-15h

Kotizacija

5000 rsd

O čemu se radi?

Imajući u vidu kontinuirane i brze promene, ne samo u sferi ekonomije i ekologije već i društva u celini, naročito one koje se tiču transformacije polja rada i razvoja profesija budućnosti, razumljivo je da roditelji postaju sve nesigurniji kada je u pitanju pružanje podrške deci za razvoj njihovih pravih interesovanja, sposobnosti, a samim tim i razvoja potencijalne profesionalne karijere.

U novonastalim uslovima života i rada, nekadašnji koncept karijere je promenjen i već sada on podrazumeva celoživotni, sveukupni i svestrani razvoj ličnosti. Svedoci smo da obrazovni sistem, koji je kreiran u prošlosti i u skladu sa postulatima Industrijske revolucije 19. veka, i koji se nije adaptirao na potrebe sadašnjosti, nije u stanju da, na adekvatan način, priprema decu za promenljivu budućnost. Prihvatajući nedostatke formalnog obrazovnog sistema, stiče se utisak da bi jedan od rešenja ovog kompleksnog izazova moglo biti ostvareno i kroz rad sa roditeljima. Kroz osnaživanje roditelja i pružanje adekvatnih znanja i veština kako bi sami mogli biti jača podrška deci u razvoju njihove individualnosti i unapređenje potencijala za budućnost.

Kome je namenjeno?

Roditelj-voditelj je specijalno dizajniran program namenjen roditeljima predškolske ili školske dece koji su svesni izazova, a istovremeno žele da proaktivno i blagovremeno podrže svoju decu u razvoju njihovih stvarnih sposobnosti i talenata, razvijajući se zajedno sa njima u skladu sa svetom u kojem živimo. Koristeći praksu koja se primenjuje prilikom karijernog savetovanja i vođenja, ovaj kurs je dopunjen vežbama i znanjima koja dolaze iz NLP metodologije. Na ovaj način roditelji iskustveno prolaze kroz ono što čeka i njihovu decu i omogućava im da ostvare bolju i kvalitetniju komunikaciju sa njima.

Šta dobijam?

Roditelji sami prolaze kroz program i stiču specifično iskustvo kao i set veština koje će im koristiti za budući rad sa decom. Istovremeno imaju priliku da se upoznaju sa novonastalim mogućnostima u okviru transformisanog polja rada, da se bolje informišu i osposobe za snalaženje i donošenje odluka u novim uslovima i na taj način postanu još bolji model svojoj deci kroz unapređenje sopstvenog karijernog razvoja. Generacije današnjih roditelja i sami prolaze kroz slične izazove kroz koje će prolaziti i njihova deca jer se suočavaju sa brojnim  promenama u domenu polja rada, a za koje ih, takođe niko nije pripremao. Smatramo da bi se kroz rad na sebi i kroz usvajanje sadržaja koji doprinose ličnom i profesionalnom razvoju, mogao umanjiti postojeći generacijski jaz. Samim tim, roditelji bi se dodatno osnažili da pruže kvalitetniju podršku u procesu usmeravanja i podržavanja dece da razvijaju individualnost i svoje potencijale.

Pored osnaženih roditelja, krajnji cilj je zadovoljno i srećno dete, koje je svesno svojih sposobnosti, veština i interesovanja i razvija ih uz podršku roditelja. Program je nastao na osnovama načina rada Karijernog vođenja i savetovanja i višegodišnjeg istraživanja važnih sadržaja za podršku deci i potreba roditelja za njima. Usvajanjem relevantnih znanja, osnažujemo roditelje da osnaže sebe i svoju decu za doživotni razvoj potencijala, jer smatramo da niko to ne može bolje od roditelja. Niko ne može biti bolji uzor detetu od zadovoljnog roditelja.

Broj prijava ograničen!

Predavač

Jelena Novović

Jelena Novović

Voditeljka programa Roditelj-voditelj

Diplomirani ekonomista i Master andragog. Sprovodila je radionice za Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u okviru programa „Profesionalna orijentacija u
Srbiji“. U okviru master teze istraživala je “Obrazovne preferencije roditelja za podršku deci u profesionalnom razvoju“, smer Porodična andragogija. Za vreme studija osmišljavala je i
sprovodlia radionice prema metodlogiji Karijernog vođenja i savetovanja u Centru za razvoj karijere Filozofskog Fakulteta u Beogradu za studente. Poznaje i koristi metode i tehnike Neuro Lingvističkog Programiranja, na nivou NLP Master. Voli ljude. I sama je majka petogodišnjeg dečaka. Srećna je što konačno ima priliku i hrabrost da radi sa roditeljima jer  smatra da je to važno.

Koordinator programa

Nana Radenkovic

Nana Radenković

nana@novaiskra.com

00 381 (0) 11 4051 897