Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

S ruke na ruku

Predavanje tri članice kolektiva OAZA –Nina BačunMaja Kolar i Ana-Marija Poljanec.

7 May

Datum

Četvrtak, 7. maj

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

U okviru svog predavanja S ruke na ruku, članice OAZE će se osvrnuti na specifičnosti svog procesa rada i dosadašnje projekte, i pružiti nam uvid u specifičnosti inovativne i angažovane primene dizajna. Najviše će govoriti o novoj inicijativi OAZA kolektiva S ruke na ruku – projekat koji stavlja naglasak na kreiranje autentičnih, kontekstualno utemeljenih proizvoda od prirodnih materijala održivih unutar manufakturne proizvodnje.

Prisutstvom na međunarodnoj dizajnerskoj sceni, ove autorke svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem aktivno se trude da doprinesu produkciji i prezentaciji dizajna na inovativan način, kako u Hrvatskoj tako i šire.

Sve autorke profesionalne su članice Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umetnika. Kontinuirano izlažu u Hrvatskoj i inostranstvu, a dobitnice su brojnih priznanja i nagrada – između ostalih i Velike nagrade i Nagrade publike za Projekt Ilica na poslednjem, 49. Zagrebačkom salonu primenjene umetnosti i dizajna. Još jedan od njihovih poznatijih projekata je Hungry Designers, fokusiran na interprentaciju tradicionalnih načina pripremanja jela i stvaranju novih vidova konzumiranja i užavanju u hrani.

Predavači

Ana-Marija Poljanec

Dizajnerka

Ana-Marija Poljanec je samostalna umetnica iz Zagreba. 2008. godine je diplomirala vizuelne komunikacije na Školi dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Radi na naručenim i samoiniciranim projektima iz područja kulture, urbanh intervencija i arhitekture.

Maja Kolar

Dizajnerka

Maja Kolar je magistrirala na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu 2012. godine, nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Trenutno bazirana u Zagrebu, svojim samostalnim i kolektivnim delovanjem nastoji da doprinese produkciji i prezentaciji dizajna na svojstven, inovativan i angažovan način.

Nina Bačun

Dizajnerka

Nina Bačun je samostalna umetnica, koja trenutno živi i radi u Zagrebu. Nakon diplome Škole dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, magistrirala je Experience Design u sklopu interdisciplinarnih studija na Konstfack Univerzitetu u Stokholmu.