Reconnecting Producers & Consumers: The Case of Fashion

Predavanje će se baviti kompleksnošću mode kroz prizmu socijalnih, ekoloških i komercijalnih aspekata.

23 Oct

Petak, 23. Oktobar

17:30h