Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Saša Kerkoš

Umetnica

Višestrana grafička dizajnerka, ilustratorka, umetnička i kreativna direktorka, takođe i inicijatorka mnogih saradnji. Paralelno radi na raznim projektima, u okviru kojih se trudi da doprinese kreativnim i inovativnih ideja za stvaranje tolerantnih, trajnih i otvorenih okruženja. Inicijatorka je platforme Slovenačke savremene ilustracije – Bijenale nezavisnih. Njen rad je usmeren na otvorenu razmenu znanja i saradnje. Trenutno pasionirano istražuje emocije, saosećanje i empatiju u vizuelnoj komunikaciji. Autorka je vizuelnog identiteta ovogodišnjeg Oktobarskog salona. Autorka je vizuelnog identiteta Oktobarskog salona 2013.