Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

SHARE Defense

U okviru svoje misije da mladim kreativcima različitih profila koji su na početku svojih profesionalnih karijera pruži kompletnu podršku kroz svoje edukativne programe, Nova Iskra je od 2013. godine otpočela partnerstvo sa projektom SHARE Defense.

25 Dec

Datum

Četvrtak, 25. decembar

Vreme

17h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Po prijavi

O prezentaciji

SHARE Defense je nastao pod okriljem SHARE fondacije, kao organizacija koja se bavi zaštitom digitalnih prava. Posvećen je zaštiti slobode izražavanja na Internetu, zaštiti privatnosti, odbrani onlajn medija, borbi protiv masovnog nadzora elektronskih komunikacija, kao i promovisanju transparentnosti vlade i ideje poštovanja ljudskih prava u digitalnom okruženju.

Ovaj multidisciplinarni tim koji čine pravnici, novinari, aktivisti i stručnjaci za tehnologiju do sada je branio Internet preduzetnike (Google AdSense slučaj) i učestvovao u javnim raspravama u vezi sa različitim propisima kroz slanje komentara i amandmana. U saradnji sa Novom Iskrom, SHARE Defense svoje ekspertske kapacitete primenjuje u procesu podrške mladim autorima, preduzetnicima, dizajnerima i drugim profesionalcima.

Tokom 2014. godine održano je preko 60 besplatnih konsultacija svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, kao i u okviru specijalnog serijala programa AKS ME ANYTHING.

Prošireno novogodišnje izdanje besplatnih pravnih konsultacija moći će da iskoristi prvih osmoro kreativaca koji se mogu prijaviti putem formulara http://tinyurl.com/SHARE-Defense-u-Novoj-Iskri, najkasnije do četvrtka, 25. decembra u 10h. Konsultacije će biti održane istog dana od 17 do 19 časova, dok individualna konsultacija traje 15 minuta, što znači da u okviru novogodišnjeg izdanja ovu besplatnu uslugu moći da iskoristi 8 mladih profesionalaca.

Nova Iskra će obavestiti zainteresovane kojima budu potvrđene konsultacije, a prednost će imati prijave koje prve pristignu.

Predavač

Nevena Krivokapić 

Advokat

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi u SHARE Fondaciji kao advokat i bavi se pravnim aspektima preduzetništva i kreativnih industrija, kao i medijskim pravom i pravom intelektualne svojine. Tokom studija bila je član pobedničkog tima Pravnog fakulteta na takmičenju "Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition” u Oxfordu, čiji je kordinator poslednjih nekoliko godina.