Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Svet danas: uloga pojedinca i kolektiva

Prva u nizu, mentorska radionica u okviru Četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

16 Nov

Datum

Petak, 16. novembar

Predavač

/

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O mentorstvu

Šta donose kontinuirane ekonomske, demografske, ekonomske, ekološke i tehnološke promene? Na koji način da se pripremimo i osnažimo za aktivno učešće u nadolazećim trendovima. Kako da osnažimo pojedince i organizacije da razumeju sopstvenu ulogu u svetu danas.

Na koji način funkcionišu institucije, a na koji način organizacije i pojedinci iz drugih sektora? Šta su okviru delovanja i moguće alternative postojećim okvirima društvenog angažovanja.

 

 

Kroz kratki pregled aktuelnih inicijativa usmerenih ka transformaciji postojećeg institucionalnog okvira otvorili smo pitanja funkcije institucija u savremenom društvu kao i uloge civilnog sektora u aktivnom promišljanju potencijalnih alternativa koje mogu da odgovore na sve brže promene sa kojima se suočavamo.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!